Lietuva švenčia savo nepriklausomybės paskelbimo 100-metį. Daug renginių, akcijų vyksta šalyje. Ir Mykolo Karkos mokyklos moksleiviai  įsijungė į akciją: „Laiškas Lietuvai“.  Kokius žodžius jie norėjo pasakyti savo šaliai, kokius posmus skyrė Lietuvai, jūs galite paskaityti ne tik mūsų interneto svetainėje, bet ir mokyklos koridoriuje eksponuojamame stende „100 žodžių Lietuvai“.

Tegul įkvepia šios mintys ir rašytojus, ir skaitytojus geriems darbams „vardan tos Lietuvos“...

Loreta Švarlienė, mokytoja

 

Kad ir kiek metų lietuviai praleidžia toli nuo tėvynės, ten jie vis tiek jaučiasi svetimi, suvaržyti. Tik  tu, Lietuva, mus išlaisvini. (Karolina, 8d)

Tu kaip šimtamečiai ąžuolai, įleidusi giliai savo šaknis mano širdyje, išmokei branginti savo laisvę, artimuosius ir gimtąją kalbą. (Agnė, 8d)

Žinau, jog patyrei daug išbandymų, tačiau visada rasdavai jėgų pakilti, atgimti ir žvelgti į ateitį. Tu gali būti ir kitoms šalims pavyzdys, įkvepiantis nepasiduoti,  siekti savo tikslo – laisvės ir nepriklausomybės. (Arnas, 8d)

Kai aš gimiau, Lietuvos nepriklausomybei buvo 85-eri. Tie 15 metų prabėgo labai greitai, o kiek daug visko tavo ir mano gyvenime pasikeitė. Suprantu, kad laikas nestovi vietoje. (Mantvydas, 8d)

Lietuva rami šalis: nei ugnikalnių nėra, kurie išsiveržia, nei žemės drebėjimų. Čia saugu gyventi. (Domantas, 6d)

Jeigu koks užsienietis paprašytų ką nors pasakyti apie tave, Lietuva, aš daug ką turėčiau papasakoti, kad jam gal ir klausyti nusibostų. (Mindaugas, 6d)

Lietuva nėra labai didelė palyginus su kitomis šalimis, tačiau ji žinoma visame pasaulyje kaip gerai žaidžianti krepšinį. (Skaistė, 6d)

Ir mūsų lietuvių kalba yra labai graži ir maloni ausiai klausyti. Aš myliu ir didžiuojuosi ja. (Kimas, 6d)

Didžiuojuosi būdama lietuve dėl technologinių pasiekimų, kurie keičia pasaulį, dėl žaliausių Žemėje miškų, dėl upių, kurios primena mažytes, plonytes gyvačiukes, ir dėl sporto pasiekimų. (Akvilė, 6d)

***********************

LIETUVA,

švenčiame Tavo 100-metį.  Gražus jubiliejus...  O kiek daug Tu iškentėjai...  Tavo istorija visada bus gyva mūsų atmintyje. Taip, galbūt per daug lietuvių emigruoja, tačiau savo Tėvynės jie neužmirš niekada.

Štai dabar net suspurda širdis pagalvojus apie Tavo seną, bet labai gražią kalbą. O Tavo himnas... Jis skamba kiekvieno tikro lietuvio krūtinėje. O Tavo gamta... Nors dabar žiūrėdama pro langą matau tik įspūdingai atrodančius apsnigtus medžius, bet prisiminkime vasarą ir pačius žaliausius laukus, tankiausius miškus, ilgiausias upes ar tą šaltąją Baltijos jūrą.

Niekur kitur pasaulyje nebus taip gera kaip čia - juk namuose geriausia. O TU  ir  esi  visų  MŪSŲ  namai.

                                                                                                                                        Viltė, 8c

***********************

Lietuva, didinga visų mūsų Tėvyne,
Ieškojom Tavęs taip ilgai, vis nenurimę.
Ech, pagaliau galim džiaugtis Tava draugija,
Taip, galim didžiuotis ir mūs tautiečių narsa.
Upės, ežerai, kloniai, tankūs miškai –
Viskas dabar primena man Tave tiktai,
O prisiminus ilgas kovas su sovietų valdžia
Sąmonėje lietuvių jos  išliks visada visada.

Štai praėjo jau tiek daug laiko

Ir randai mūs širdyse beveik apgijo...
Mes taip narsiai juk kovėmės už Tave,
Tėvyne mūsų mylima...
Mūsų tauta tikrai vieninga išliko,
Energinga, nors po tiek daug kovų...
Tai praėjo jau visas šimtas metų.
Ir štai Tu vėl saugai apglėbusi mus visus
Savo mylimus Lietuvos žemelės vaikus.
                                                                                                                                      Samanta, 8c

***********************

Mieloji Lietuva,

greit sueis Tavo šimtasis gimtadienis. Noriu prisiminti, kiek daug teko iškęsti Tau ir mano tautiečiams, kol tapome laisvi.

Jau nuo senų laikų Tave, Lietuvėle, skriaudė ir niekino svetimšaliai, draudė kalbėti gimtąja kalba ar net gyventi gimtojoje žemėje. Bet Tu jų neklausei. Tu nepasiduodavai ir drąsiai stodavai į kovą. Vis tiek slapta skaitei lietuviškas knygas ir laikraščius, mokei savo vaikus gimtosios kalbos. O naktimis slapta iškeldavai vėliavą ir primindavai piliečiams, kad jie lietuviai.

Lietuva, esu dėkinga, kad nepasidavei. Ačiū, kad įkvėpdavai narsos, ryžto ir vilties, kad kvietei stoti į kovą dėl laisvės ir nepriklausomybės. Tikiuosi, kad visada išliksi laisva.

                                                                                                                   Jūsų pilietė Vasarė, 7d

© 2016. Visos teisės saugomos