„Ir aš buvau atėjęs, girdėjau Donelaitį,
Man Baranauskas sakė, taip progiesmiu vos vos:
Kur būtum, ką darytum, sūnau, Aušrinė teka
Ir Saulė, ir Mėnulis – tautoms iš Lietuvos.
Bandykime čia ramūs gyventi ir numirti,
Ir prisikelt bandykim po vasaros žalsvos,
Nujausdami, kad niekad nereiks mums išsiskirti,
Vieni kitiems dėkokim, nes esam – Lietuvos.“

Šiais Sigito Gedos eilėraščio žodžiais prasidėjo Panevėžio krašto ateitininkų švenčiamos Vasario 16-osios šventės antroji dalis mūsų mokyklos aktų salėje.

Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai po Šv. Mišių Katedroje ir Vėliavos pakėlimo iškilmingos ceremonijos Laisvės aikštėje pakvietė visas Panevėžio krašto kuopas atšvęsti Vasario 16-ąją linksmiau – pažadėjo vaišes ir sielai, ir kūnui. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga sveikinimo žodį tarė PKA pirmininkė Irena Bikulčienė ir buvusi mūsų kuopos pirmininkė, dabar jau MAS valdybos narė, Eglė Raicevičiūtė. Mūsų kuopa parodė mini inscenizaciją „Dovana Lietuvai“ ir pakvietė svečius pasivaišinti picomis ir saldumynais bei arbata. Po vaišių vėl grįžome į salę ir žaidėme įvairius žaidimus: „Kirmėlė“, „Upelis“, „Bingo“. Išmokome ir naują žaidimą „Pykšt pokšt“, kurį pravedė ateitininkas, studentas iš J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos Mindaugas. Sotūs ir iki valios prisilinksminę moksleiviai skirstėsi  namo, žinodami, kad vėl susitiks per šv. Kazimiero bei Kovo 11-osios šventes.

 

                                                        Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos