Kovo 10 dieną mūsų mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai rinkosi į J. Balčikonio gimnaziją į PKA (Panevėžio krašto ateitininkų) renginį „Aš po Lietuvos dangumi“, skirtą Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Vėl susitikome su ateitininkais iš Pandėlio šv. Onos, Vabalninko mons. K. Vasiliausko bei 5 kuopų atstovais iš Panevėžio miesto. Po registracijos visi renginio dalyviai, pasipuošę skirtingų spalvų vardinėmis kortelėmis sugužėjo į salę ir susėdo pagal kortelių spalvą. Ir prasidėjo protmūšis „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“. Užduotys buvo sunkios, bet išradingos, todėl aistros virte virė. Pasibaigus viktorinai, išsidalinus saldainius, atvyko ir Ateitininkų federacijos pirmininkas dr. V. Vaičaitis, kuris skaitė paskaitą „Įkvėpti ateities – ateitininkai signatarai“. Atvykus Jo Ekscelencijai vyskupui J. Kauneckui valgykloje ateitininkų laukė siurprizas, vyskupas padovanojo 80-čiai dalyvių po gabalėlį ledų su uogomis iš savo sodo. Papietavę, pasigardžiavę desertu, vėl rinkomės į salę, kurioje vyko J. ir A. Čingų fondo stipendijų įteikimas. Stipendijas gavo visos 11 krašto kuopų bei vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai. Mūsų kuopos studentai – A. Jatautas bei E. Raicevičiūtė. Kuopų globėjos buvo apdovanotos padėkos raštais ir knygomis.

Visi išklausėme PKA valdybos pirmininkės I. Bikulčienės ataskaitos. Daug jaudulio ir klausimų buvo per PKA valdybos rinkimus.

Po kavos pertraukėlės sužinojome kas laimėjo, nes vyko PKA naujosios valdybos pristatymas. Noriu pasidžiaugti, kad į jos sudėtį išrinkti ir mūsų kuopos ateitininkai. Tai aštuntokai Ignas, Mangirdas ir Rokas S. Nuoširdžiai sveikiname savo kuopos narius ir linkime jiems įkvėpimo, įžvalgumo bei puikių įdėjų.

                                         Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos