Balandžio 7 dieną Kaune vyko Ateitininkų federacijos (AF) suvažiavimas. Tokie suvažiavimai vyksta kas dveji metai. Jame dalyvavo daugelis Lietuvos ateitininkų ir kandidatų, kurie aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje. Per šį suvažiavimą rinkome AF valdymo organus, išklausėme ateitininkų sąjungų ataskaitas, siūlėme naujas idėjas.

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, dar vadinamoje Soboru, šv. Mišių metu devyni mūsų kuopos nariai – šeštokės Toma, Augustė, Gabrielė davė JAS (Jaunučių ateitininkų sąjungos) įžodį, o aštuntokai Ignas, Rokas, Viltė, Mangirdas, Agnė, Akvilė – MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos) įžodį. Mes Kryžiaus ir Vėliavos akivaizdoje pasižadėjome sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei, uoliai eiti ateitininko pareigas.

Kiekviena sąjunga turi savitą simboliką – skirtingų spalvų ženklelius ir juostelę. Juostelė, rišama per petį, primena kardo juostą, taip juostelė primena įpareigojimą būti drąsiu ir garbingu. Juostelė puošia nario krūtinę – ir tai reiškia, kad jis savo idealams turi tarnauti visa širdimi. Visų sąjungų ženkleliams būdinga auksinė spalva reiškia idealų patvarumą ir viltingą pergalę. Jaunučių ženkliuke ir juostelėje vyraujanti balta spalva reiškia nekaltumą. Moksleivių ateitininkų ženkliuke ir juostelėje vyraujanti žalia spalva reiškia gyvastingumą, ilgesį, viltį.

Įžodis tapo švente ne tik mums, įžodininkams, bet ir visai mūsų kuopai, bei mūsų artimiesiems. Suvažiavimas tęsėsi dvi dienas, bet Panevėžio krašto ateitininkai dalyvavo tik vieną dieną. Tačiau namo vykome laimingi ir pilni įspūdžių.

Dievo Tarno kunigo Alfonso Lipniūno kuopos pirmininkas Ignas Grigalavičius

 

© 2016. Visos teisės saugomos