2018 m. balandžio 22 d. mūsų mokyklos ateitininkai kartu su Panevėžio krašto ateitininkais keliavo link Raguvos, aplankė poeto, „Ateities“ žurnalo redaktoriaus, partizano Broniaus Krivicko kapą ir partizanų bunkerį, dalyvavo šv. Mišiose prie buvusio partizanų bunkerio. 

Žygį organizavo A. ir J. Čingų ateitininkų kuopa.

Pirmasis kelionės tikslas buvo mažos lauko kapinaitės šalia Raguvos miško, kuriose buvo palaidoti to krašto partizanai. Tarp jų ir du patys žymiausi Raguvos krašto partizanai Bronius Krivickas („Vilnius”) ir  Mykolas Blinkevičius („Nemunas”). Mes pasimeldėme, uždegėme žvakutę, paskaitėme Broniaus Krivicko eiles ir leidomės į žygį. Visai netoli kapinaičių, aikštelėje mūsų jau laukė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Kartu su kunigu Kaunecku pajudėjome link partizanų bunkerio.

Kai pasiekėme partizanų bunkerį, iškart prasidėjo šv. Mišios po atviru dangumi, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Tai buvo nepaprasta patirtis, nes dar niekada neteko dalyvauti šv. Mišiose po atviru dangumi, o ypač miške. Po šv. Mišių turėjome bendrus pietus. O po pietų laisvą laiką. Norintys pajudėti galėjo žaisti „miško futbolą”, o tie, kurie norėjo dar labiau įsigilinti į Broniaus Krivicko kūrybą, galėjo pasiklausyti jo eilių. 

Atgavę jėgas vėl ėjome 4 km atgal link autobuso. Net nepastebėjome, kaip greitai praėjo laikas. Žygio metu jautėsi nepaprasta visų dalyvių bendrystė. Atrodo ką tik pradėjome žygį, o jau reikia atsisveikinti... Manau, kad šis žygis visiems įstrigs dar ilgam.

Įspūdžiais pasidalino keli žygio dalyviai:

„Labai patiko žygio vadovas Donatas Malinauskas, kuris tikrai nuoširdžiai pasakojo įdomius dalykus. Supratau, kad tai geras, šiltas ir nuoširdus žmogus. Dėkoju Dievui už Jį! Taip pat nustebau, kad vysk. J. Kauneckas žygiavo kartu ir netradicinėje vietoje aukojo šv. Mišias. Manau, žygis buvo labai vykęs :)“. (Rokas S., 8c)

„Iš pradžių nuvykome į partizanų kapines Putiniškių kaimo kapinaitėse. Ten mums  papasakojo apie palaidotus partizanus – Bronių Krivicką ir Blinkevičių-Nemuną. Tuomet žygiavom link partizanų bunkerio, žygiuodama galėjau išbandyti savo jėgas ir valią. Likus apie 200 metrų gavome užduotį surasti paminklą / bunkerį. Buvo labai įdomu. Kai radome paminklą, buvo aukojamos šv. Mišios ir, manau, kad jos buvo visiškai kitokios. Po mišių surengėme pikniką ir smagiai leidome laiką“. (Austėja K., 8c)

„Per šį ateitininkų organizuotą įspūdingą žygį galėjau išbandyti savo jėgas ir ištvermę kelyje link tikslo. Patiko, nes pavyko susidraugauti su žygio dalyviais ir tikrai norėčiau tokį žygį pakartoti“. (Samanta Z., 8c)

Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos pirmininkas Ignas Grigalavičius, 8c

© 2016. Visos teisės saugomos