Gegužės 7-ąją Lietuva mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Justinas Marcinkevičius rašė: „Nedidelis tas mūsų gimtosios literatūros sodas. O iš kur jis bus didelis, jeigu istorija ir laikas negailestingai jį kirto, galingesni kaimynai rovė ir laužė, visokie nepritekliai, vargai ir ligos retino, skynė...“.

Mes norėjome įrodyti, kad mokame puoselėti tą nedidelį gimtosios literatūros sodą.

Gegužės 8-ąją skaitykloje vyko viktorina „Lietuviškas žodis, kalba ir knyga – visada greta“. Joje dalyvavo 7d klasės mokiniai, vadovaujami lietuvių k. ir lit. mokytojos O. Vaitkevičienės. Pasiskirstę į 6 komandas, dalyviai atsakinėjo į klausimus, kuriuos parengė bibliotekininkė A. Tumulienė. Bibliotekos vedėja Z. Januškevičienė supažindino su viktorinos taisyklėmis ir ją vedė: jeigu prireikdavo, pateikdavo įvairių užuominų, suteikdavo galimybę 1 min. pasinaudoti telefonu arba atsakyti kitų komandų nariams. Visą pamoką vyko įnirtinga kova, atidžiai buvo skaičiuojami taškai. Dalyviai suprato, kad kartais įmanoma išgvildenti sunkiausią klausimą, o suklupti galima ir prie paties paprasčiausio. Ypač svarbu turėti laimingą ranką ir ištraukti „savą“ klausimą, pasitikėti savo jėgomis, gerai „pakratyti atmintį“... Po pratęsimo nugalėjo 4-oji (ROŽINĖ) komanda (G. Kudulytė, N. Lukšys, E. Maselis, A. Masidunskytė ir I. Palionytė).

                                                                                                                             Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja O.Vaitkevičienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos