Birželio 11 d. Panevėžio Mykolo Karkos mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena. Vyresniųjų klasių mokiniai mokyklos aktų salėje pristatė projektus, kuriuos įgyvendino per visus 2017–2018 mokslo metus. Projektus mokiniai vykdė vadovaujami savo dalykų mokytojų. Į projektus įtraukti buvo visi mokiniai, tačiau aktų salėje pasirodė tik dalis jų – geriausi ir įdomiausi projektai.

Jau nuo rudens mokiniai galėjo rinktis patys, kas juos domina, kokio dalyko projekte norėtų dalyvauti. Galutinius rezultatus vaikai pristatė koncentrais, 9 val. savo darbus pristatė 5–6 klasių mokiniai, o nuo 11 val. pasirodė vyresnieji – 7–8 klasių atstovai.

Dalis mokinių pristatė projektus individualiai, dalis – poromis ar grupelėmis. Pristatymai vyko įvairiomis formomis: mokiniai kalbėjo demonstruodami pateiktis, plakatus, įvairias diagramas, tyrimų rezultatus, rodė atsineštus gaminius – savo darytas knygeles, tekstilės gaminius, sukurtus video filmukus, užaugintus kristalus, piešinius, grojo ir dainavo.

Kiekvienam projektui pristatyti buvo skiriama 3–5 min., todėl mokiniai mokėsi ne tik sklandžiai bei įdomiai pristatyti vykdytas veiklas, tačiau ir planuoti laiką, tilpti į nurodytą laiko tarpą.

Gražūs, įdomūs ir naudingi darbai džiugino tiek pačius vaikus, tiek juos ruošusius mokytojus. Malonu, kad pristatytos veiklos buvo ne tik įdomios, bet ir naudingos, kai kurias idėjas vaikai žadėjo įgyventi toliau, pratęsti kitąmet. Džiugu, kad pats projektas – mokiniams ypač patikusi mokymo(si) forma, kuri leidžia įgauti žinių bei įgūdžių ne tradiciniu būdu, o per praktinę veiklą, per potyrius.

Tuo tarpu, kai 5–6 kl. mokiniai pristatinėjo projektus, 7–8 klasių mokiniai dalyvavo orientavimosi varžybose miesto parke. Vėliau, klasės keitėsi vietomis ir 7–8 klasių mokiniai ėjo pristatyti savo darbų, o jaunesnieji – į parką varžybų. Orientavimosi varžybų 5–6 klasių prizininkai: I vieta – 6b kl., II vieta – 6a kl., III vieta – 6c kl. O vyresniųjų prizinės vietos pasiskirstė taip: I vieta – 8b kl., II vieta – 8d kl., III vieta – 7a kl.

Didžiuojamės savo gabiais ir kūrybiškais mokiniais, kurie intensyviai dirbę visus metus dar nepavargo, o susikaupę darbuojasi dar ir birželio viduryje. Šiuo projektų pristatymu judame link mokslo metų pabaigos ir darbus užbaigiame pakilia nuotaika su gražiais, džiuginančiais rezultatais.

 Lietuvių kalbos mokytoja Renata Katilienė

Nuotraukos GALERIJOJE–2018 m. pavasaris–Projektinės veiklos pristatymų diena  :)

                     

© 2016. Visos teisės saugomos