Panevėžio krašto ateitininkai išsiruošė į dviejų dienų piligriminę kelionę – susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Vilniuje ir Kaune. Mūsų, Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopai, skirtos 7 vietos iš karto buvo užimtos. Į kelionę vyko aštuntokės Ausma, Vasarė ir septintokai Agnė,Toma, Ignas ir Paulius ir kuopos vadovė Dalia Kubilienė.

Piligriminė kelionė, anot mūsų kuopos dvasios tėvo kunigo R. Kauniečio, tai šiek tiek nepatogi kelionė. Moksleiviams teko pajusti miego stygių ant grindų Kaune Jono Pauliaus II gimnazijoje, ryto žvarbą Santakoje. Tačiau kelionės tikslas pasiteisino: popiežiaus atvykimo į Vilnių laukimas neprailgo, nes jaunieji ateitininkai klausėsi jaunų žmonių liudijimų apie Dievo veikimą jų gyvenimuose, kartu dainavo su grupe „Kūjeliai“, Mantu Jankavičiumi ir kitais dainininkais. Pajuto bendrystės dvasią, nes kartu su visais Katedros aikštėje esančiais dalyviais giedojo himną „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, o popiežiaus Pranciškaus pasirodymas ir žodis stiprino, kėlė aukštyn jauno žmogaus širdį, pripildė džiugesiu bei viltimi. Sutemus, autobusui pajudėjus Kauno link, prakiuro dangus ir lietus pylė kaip iš kibiro. Vėl pajutome džiaugsmo pliūpsnį, kad lyja ne ant galvų. Kaune dalyvaujant šv. Mišiose danguje plazdėjo ne tik trispalvė, bet pasirodė ir vaivorykštė, šventraštyje įvardijama kaip Sandoros ženklas tarp Dievo ir žmonių.

Autobusas, pilnas ateitininkų iš įvairių kuopų, sekmadienio pavakare grįžo namo, į Panevėžį. Pavargę, pilni naujų įspūdžių, laimingi, sklidini bendrystės dvasios atsisveikinome su šv. Onos kuopos ateitininkais iš Pandėlio, sutarę, kad pirmai progai pasitaikius vėl susitiksime.  

Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos globėja D. Kubilienė

Ateitininkų įspūdžiai:

Ši kelionė buvo tikras išbandymas!! Bet buvo labai verta. Pamatyti popiežių savo pačios akimis buvo neapsakomas džiaugsmas. Taip pat buvo labai smagu išgirsti lietuviškus žodžius iš popiežiaus Pranciškaus lūpų. Esu labai dėkinga, kad gavau tokią progą važiuoti kartu su ateitininkais į Lietuvos istorinį įvykį!! (Toma Švilpaitė)

Kelionė man labai patiko. Nors buvo šaltoka laukti popiežiaus, bet tikrai verta. Kai tik popiežius atvyko, šaltis išnyko. Net lietus nelijo viso renginio metu. Pamatyti popiežių – kažkas nerealaus. Mačiau jį iš visai arti. Tai fantastiška! Esu labai dėkinga už tai, kad galėjau būti šito įvykio dalimi. (Vasarė Jokubauskaitė)

© 2016. Visos teisės saugomos