2018 m. spalio 8 d. mūsų mokykloje vyko mini mokymai „Dalykų ryšiai ir integracija“. Tai buvo jau antrasis projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ užsiėmimas.

Projektas prasidėjo rugpjūčio 28 d. Užsiėmimuose nagrinėtos integruoto ugdymo teorinės prielaidos: integruoto ugdymo modeliai, integracijos metodai, būdai, mokyklos komandos vaidmuo organizuojant integruotą ugdymą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

1. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą.
2. Tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius.
3. Tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą.

Mokymuose dalyvauja 13 mūsų mokyklos mokytojų.

Daugiau apie projektą skaitykite čia: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/apie.php

Projekto koordinatorė mokykloje Inga Subačienė

© 2016. Visos teisės saugomos