Spalio mėnesio pabaigoje sukanka 30 metų, kai Panevėžyje, ant J. Miltinio dramos teatro, buvo iškelta Trispalvė. Spalio 27 d. 17 val. Savivaldybė miesto bendruomenę kviečia į renginį šiai sukakčiai ir tautiniam miesto atgimimui paminėti – ant J. Miltinio dramos teatro suplevėsuos bene didžiausia (4x6,8 m) Lietuvos vėliava.

„Visos miesto bendruomenės vardu dėkojame tiems, kas prisidėjo prie atgimstančio mūsų šalies valstybingumo. Laukiame jūsų ir visų panevėžiečių spalio 27 d. renginyje, kuriame dar kartą prisiminsime ir pagerbsime tuos, be kurių šiandien nebūtume laisvi. Ne tik kūnu, bet ir dvasia“, – sako mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas Petras Luomanas.

Kraštotyros muziejaus duomenimis, spaudžiamas naujo visuomeninio politinio judėjimo – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio – LTSR AT prezidiumas tautinę Trispalvę, Vytį, Gediminaičių stulpus ir V. Kudirkos „Tautišką giesmę“ legalizavo 1988 m. spalio 6 d. Tai inspiravo tautinių vėliavų kėlimą virš reikšmingiausių šalies miestų objektų. Spalio 19 d. Panevėžio liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (LDT VK) priėmė sprendimą „Dėl tautinės vėliavos iškėlimo“: „Panevėžys istoriškai susiformavęs Aukštaitijos centras. Išskirtinė vieta mieste priklauso /.../ dramos teatrui, nemažai davusiam lietuvių dvasinei kultūrai. Trispalvę vėliavą, kaip dvasinio atgimimo simbolį, prasmingiausia iškelti ant dramos teatro bokšto. Siekdamas stiprinti Lietuvos liaudies vienybę, sutelkti ją revoliucinio persitvarkymo įgyvendinimui, /.../ atkurti tautinę regioninę simboliką /.../ Panevėžio m. LDT VK nusprendžia iškelti tautinę vėliavą  ant dramos teatro bokšto spalio 21 d.,  nuolat“ (kabėti).

Spalio  21 d. vakare prie teatro susirinko tūkstančiai panevėžiečių – iškilmingai  iškelta miesto katedroje pašventinta Trispalvė. Susirinkusiesiems iškilmingai giedant „Tautišką giesmę“, vėliavą iškėlė miesto Garbės pilietis, režisierius Juozas Miltinis. Vėliavos iškėlimo organizatorė buvo Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Panevėžio iniciatyvinė grupė.

Po iškilmių panevėžiečiai palydėjo sąjūdininkus, kurie Panevėžiui turėjo atstovauti Vilniuje vyksiančiame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime.  

panevezys.lt

 

© 2016. Visos teisės saugomos