1995 metų rudenį Panevėžio 13-ta vidurinė mokykla buvo pavadinta Mykolo Karkos vardu. Naująjį mokyklos pavadinimą rinko visa bendruomenė: mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai ir seneliai. Pasiūlymų buvo įvairių, bet daugiausiai balsų surinko Mykolas Karka.

Pasirinkimas nenustebino. Mokykloje tada buvo sustiprintas chorinis dainavimas. Į muzikines klases visada buvo nemažai norinčių. O maestro Mykolą Karką pažinojo daugybė panevėžiečių. Jis gimė 1892 metų lapkričio 12 dieną, o paliko šį pasaulį 1984 metų rugpjūčio 12 dieną. Septynias dešimtis metų Panevėžio muzikinis gyvenimas sukosi apie Mykolą Karką. Vieni buvo jo bendradarbiai ar mokiniai, kiti dainavo jo vadovaujamuose choruose ar operetėje, treti jį girdėjo vargonuojantį katedroje ir t. t. Mūsų mokykloje dirbo buvusi Mykolo Karkos bendradarbė mokytoja M. Savickienė, buvusi jo mokinė muzikos mokytoja D. Lukauskienė, operetėje dainavę pavaduotoja I. Pranckevičienė ir kūno kultūros mokytojas A. Zigmantas, daug metų pažinojusi M. Karką, bendravusi su juo mokytoja L. Stankūnienė ir kt. Jeigu būsite Muzikiniame teatre, prieš įeidami į salę pakelkite akis ir virš durų pamatysite kuklų Panevėžio operetės įkūrėjo Mykolo Karkos biustą. Jeigu lankote Muzikos mokyklą, žinokite, kad jos įkūrimo organizatorius buvo Mykolas Karka. O jeigu planuojate mokytis ar jau mokotės Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje, tai jos istorijos pradžia taip pat susijusi su Mykolu Karka. Ir tai tikrai ne visi šio žmogaus nuopelnai, verti pripažinimo ir pagarbos.

O 1995 metų lapkričio 12 dieną mokykloje svečiavosi Mykolo Karkos sūnaus, žinomo teatro ir kino aktoriaus Gedimino Karkos žmona Eugenija Šulgaitė-Karkienė, taip pat aktorė, Juozo Miltinio mokinė. Ji ir atidengė lentą su naujuoju mokyklos pavadinimu: „Panevėžio Mykolo Karkos vidurinė mokykla“. Buvom susidraugavę su šia nepaprastai šilta, gera ir įdomia moterimi iš Smetonos gatvės...

Greitai bėga laikas. Keičiasi pavadinimai. Išeina žmonės... Bet svarbiausi dalykai išlieka. Tegu ir toliau taip būna...

 R. Rimkutė, mokytoja

Naująją mokyklos lentą atidengia E. Šulgaitė-Karkienė, 1995-11-12

© 2016. Visos teisės saugomos