Mūsų mokykla 2019 metų kovo mėnesį dalyvaus tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime IEA TIMSS. Atsitiktinės atrankos būdu jame dalyvaus 8b ir 8c klasės.

Lankstinukas (skaityti).

Daugiau informacijos NEC svetainėje (skaityti).

Ankstesnių metų tyrimo užduočių pavyzdžiai (skaityti).

 SVARBU! Siūlome mokiniams ir jų tėvams susipažinti, kaip tyrimo TIMSS 2019 metu surinkti klausimynų duomenys bus saugomi, apdorojami ir skelbiami: 

Duomenų apsaugos deklaracija – TIMSS 2019 mokinio klausimynas (8 kl. mokiniams ir tėvams) (skaityti).

Duomenų apsaugos deklaracija – TIMSS 2019 mokyklos ir mokytojų klausimynai (skaityti).

Dir. pavad. Vilija Aleliūnienė

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos