Panevėžio vyskupijos atsinaujinimo šventė „Nebijok šventumo“, skirta paminėti Panevėžio vyskupijos globėjui šv. Kazimierui, šiais metais vyko Utenoje. Tad ankstų kovo 2-osios rytą mokyklos Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopa kartu su kitais Panevėžio krašto ateitininkais išvyko į vieną iš seniausių Lietuvos miestų dalyvauti atsinaujinimo dienoje.

Kelionė neprailgo ir į Utenos kultūros centrą atvykome pačiu laiku. Pilnutėlėje salėje susitikome senus bičiulius – Pandėlio šv. Onos kuopos ateitininkus. Organizatoriai buvo sugalvoję jaunus žmones, nuo 12 iki 18 metų, atskirti nuo suaugusiųjų ir vienoje iš salių šie klausėsi Roko ir Jovitos Balsių liudijimo apie vertybes ir kaip jas galima pritaikyti gyvenime. Suaugę žmonės klausėsi kunigo Ričardo Doveikos pamąstymų apie pašaukimo į šventumą kelius. Po skanių ir sočių pietų atsinaujinimo diena tęsėsi. Moksleiviams teko pereiti į kitą pastato erdvę, kurioje vyko smagūs teminiai užsiėmimai: „Jėzaus pėdomis“, „Dramos dirbtuvės“, „Šventumas nesikandžioja“, „Kaip pasipuošti šventumu“. Suaugusiems teminiai užsiėmimai buvo rimtesni: užtarimo malda su katalikų bendruomene „Gyvieji akmenys“; liudijimai – Jonės ir Gintaro iš Kanos šeimų brolijos „Kai laimė lydi ar vargas suspaudžia“, Pal. kun. Mykolo Sapočkos hospisas „Kai sveikata tveria ar ligos suima“. Atsinaujinimo diena „Nebijok šventumo“ baigėsi iškilmingomis šventomis mišiomis.

Grįžę namo mūsų kuopos ateitininkai dalinosi įspūdžiais: „Kelionė į Uteną man patiko. Buvo įdomu paklausyti kitų žmonių istorijų, pamokymų. Labiausiai patiko žaidimai ir darbas grupelėse. Žaidimų metu teko išeiti iš savo komforto zonos, ieškoti komandos narių, o grupelėse reikėjo tartis tarpusavyje, rasti bendrą kalbą (Vasarė, 8d).“ Septintokei Augustei taip pat buvo smagu: „Man labiausiai patiko teminis užsiėmimas „Šventumas nesikandžioja“, nes buvo daug smagių akimirkų ir įdomių žaidimų. Pavyzdžiui, pagal lapukuose duotus žodžius reikėjo sukurti eilėraštį arba vaidinimą, mes pasirinkom vaidinimą. Vaidinome su kuopos nariais aš su Eigvile, Vilte ir Daugvydu, Karina ir Guste. Labai smagu buvo, nesigailiu, kad važiavau (Augustė, 7b).

Atsinaujinimo dienos prisideda prie visuomenės krikščioniško ugdymo bei bendražmogiškų vertybių, sąmoningo bendruomeniškumo ir įsipareigojusios savanorystės puoselėjimo. Džiaugėmės, kad šią atsinaujinimo dieną „Nebijok šventumo“ po krikščionių vienybės ženklu susijungė skirtingų kartų ir patirties žmonės.

                                                                                  Ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos