Kovo 11-oji – pats svarbiausias įvykis mūsų valstybės gyvenime. Kad ši šventė netaptų vien verčiama paradų diena, kad ji būtų norėta ir mylėta, moksleiviai-ateitininkai šia proga gyveno net 2 dienas.

Nepriklausomos valstybės atkūrimo dienos proga Panevėžio krašto ateitininkai kovo 9-osios rytą rinkosi į J. Balčikonio gimnaziją, į renginį „Aš po Lietuvos dangum“, kurį tradiciškai rengia kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopa. Susirinkusias švęsti  kuopas daina „Raudoni vakarai“ pasveikino ateitininkė iš kun. J.Tilvyčio–Žalvario kuopos, o sveikinimo žodį tarė PKA pirmininkė Irena Bikulčienė. Ji priminė, kad Panevėžio krašte yra 12 ateitininkų kuopų, o šventiniame renginyje dalyvauja veikianti Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopa, Pandėlio šv. Onos kuopa, šv. Kotrynos Sienietės kuopa veikianti „Minties“ gimnazijoje, kunigo Alfonso Lipniūno kuopa iš Alf. Lipniūno progimnazijos, J. ir A. Čingų kuopa veikianti prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos ir šeimininkai – kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopa.

Po susipažinimo su kitų kuopų nariais žaidimų dalyvių laukė pagrindinis programos akcentas orientacinis žaidimas „Apžvalgos ratas“. Kiekviena komanda gavo užduotis. Savo įspūdžiais pasidalino 5b klasės kandidatė į ateitininkus Karina: „Orientacinio žaidimo metu mus suskirstė į grupes ir užrašė ant rankų numerius. Išėjus į lauką išsirinkom kapitoną, kuris turėjo miesto žemėlapį. Prie kiekvieno pažymėto pastato arba skulptūros turėjom nusifotografuoti ir atlikti užduotis. Pirmiausia mes  ėjom iki seniausio miesto namo, tada suradom Raudonąją bažnyčią. Atlikome užduotis, nors 2 kartus neteisingai atsakius turėjom daryti 10 pritūpimų, bet labai patiko. Autobusų stotyje turėjom su trimis nepažįstamaisiais nusifotografuoti. Žaidimo pabaigoje visi komandos nariai turėjo dar parašyti po palinkėjimą Lietuvai. Mes parašėme „Atsinaujink, Lietuva“. Patiko šis linksmas žaidimas.“ Penktokas Ovidijus taip pat džiaugėsi: „Labai patiko vaikščioti po Panevėžį.  Taip geriau pažinom miestą ir dar geriau susipažinom su kitais kuopų nariais“.

Iki valiai pabėgioję, prisirinkę įspūdžių iš Panevėžio miesto erdvių ir įšalkę, moksleiviai grįžo į J. Balčikonio gimnaziją. Po šventinių pietų prasidėjo antroji renginio dalis – poezijos ir dainų popietė „Tėvynė šneka – aš girdžiu“. Mūsų kuopai atstovavo aštuntokė Emilija. Ji kartu su J. ir A. Čingų kuopos ateitininke Egle atliko fleitomis David Foster ir Carole Bayer Sager kūrinį „The Prayer“. Mūsų mokyklos ateitininkų kuopos globėja padeklamavo Maironio poemą „Jūratė ir Kastytis“. Renginys „Aš po Lietuvos dangum“ pavyko. Aštuntokė – kuopos pirmininkė Vasarė pasakojo: „Smagiai ir netradiciškai paminėjome Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Labai įdomus buvo orientacinis žaidimas „Apžvalgos ratas“. Sužinojau naujų faktų apie Panevėžį, aktyviai praleidau laiką. Labai smagi buvo poezijos ir dainų popietė. Buvo įdomu pasiklausyti grojamų melodijų ir deklamuojamų eilėraščių. Buvo gera susitikti ir pabendrauti su kitų kuopų ateitininkais.“ Jai pritarė Emilija: „Sužinojome mums negirdėtų faktų orientacinėje užduotyje. O labiausiai patiko poezijos ir muzikos popietė, nes prisiminėme gražiausius lietuvių eilėraščius, poemas ir kitus kūrinius.“

Antroji Kovo 11-osios paminėjimo diena PKA kuopoms prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvą ir Lietuvos žmones Katedroje, po kurių darnia kolona žygiavome į Laisvės aikštę kartu su miestelėnais dalyvauti iškilmingoje vėliavos kėlimo ceremonijoje. Pasikvietę buvusius kuopos narius, savo veiklą tęsiančius kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopoje, šventę užbaigėme kavinėje „Bandelių rojus“. Prie arbatos puodelio ir saldumynų aptarėme abiejų dienų įspūdžius.

                                                       Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos