Šeštadienio (2019-05-18) vakarą mūsų mieste vyko labai įdomus renginys „Muziejų naktis“. Dalyvavome ir mes, 7c klasės mokiniai Deimantė, Dorotėja, Urtė ir Pijus. Panevėžio kraštotyros muziejus ir karo istorijos klubas „Grenadierius“ organizavo žaidimą „Išvaduok Panevėžį“, skirtą 1919 metų gegužės 19-osios mūšio už Panevėžį šimtosioms metinėms paminėti (prieš 100 metų iš Aukštaitijos sostinės buvo išvaryti bolševikai).

Žaidimo metu kiekvienas gavome po skiriamąjį ženklą ir atsišaukimą. Jį reikėjo nunešti į Panevėžio miesto valdybą, kuri tą vakarą buvo įsikūrusi seniausiame miesto pastate. Kelionės metu reikėjo surasti 2 atsižymėjimo punktus. Viename punkte mums atsisakė dėti atspaudą, todėl teko „paaukoti“ ir saldainį. Gatvės buvo uždarytos, jose patruliavo Raudonosios armijos kareiviai. Jų tikslas – atimti atsišaukimus. Jie galėjo sustabdyti ir mus apieškoti, tardyti, grasinti, todėl prieš žaidimą reikėjo sugalvoti keletą vietų, kur galima paslėpti atsišaukimus. Mums labai patiko galvoti įvairius rimtus ir juokingus pasiaiškinimus priešams. Dalyviams įveikus žaidimą, ramioje Kranto gatvėje nuaidėjo šūvių banga – panevėžiečiai nugalėjo! Po ištvermės ir sumanumo reikalaujančio žaidimo, laukė ir rimtoji dalis – 1919 metų gegužės 19-osios mūšio už Panevėžį minėjimas bei žuvusių nepriklausomybės kovose savanorių pagerbimas.

Vėliau vyko ir antrasis žaidimas – „Muziejų naktis“. Jo metu kiekviena grupė gavo keletą klausimų, į kuriuos norint atsakyti teko aplankyti Dailės galeriją, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteką, Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir sąjūdžio muziejų ir kt. vietas. Čia prireikė ne tik greičio, bet ir daug atidumo, mokėjimo bendradarbiauti, ieškoti informacijos. Laimėjo visi, kurie dalyvavo.

Žaidimai buvo net tik be galo smagūs, bet ir naudingi. Sužinojome, kas vyko Panevėžyje prieš šimtą metų, kiek sumanumo, ryžto ir drąsos reikėjo tuo metu gyventojams. Pasikartojome žinias apie savojo miesto žymius žmones, svarbius įvykius. Ir labai linksmai praleidome laiką. Siūlome kitais metais ir jums dalyvauti „Muziejų naktyje“, tikrai nepasigailėsite!

 Deimantė, Dorotėja, Urtė ir Pijus, 7c

© 2016. Visos teisės saugomos