Gegužės mėnesį Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko įvairiausi prevenciniai renginiai, skirti Pasaulinei dienai be tabako, kuri minima gegužės 31-ąją dieną. Šiais mokslo metais šią dieną paminėjome viktorina „Aš nerūkau – nerūkyk ir tu“, akcija mokyklos kiemelyje „Pūsk muilo burbulus, o ne dūmus“ bei paroda „Mes prieš“. Visi šie renginiai yra neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Žengiu teisingu keliu“ veiklos. Šio projekto vienas iš tikslų – žalingų įpročių intervencija ir prevencija.

13–14 gyvenimo metai yra patys pavojingiausi, nes šiame amžiuje prasideda tikrasis brendimas, intensyvus augimas, spartus vystymasis. Vyksta svarbūs pokyčiai fizinėje, psichologinėje ir socialinėje sferose, atsiranda nauji poreikiai. Pakinta mąstymas, vertybių sistema, savimonė, emocinė sfera. Vis didesnę įtaką daro bendraamžiai. Paauglys nori būti suaugęs, trokšta būti savarankiškas, ima ieškoti savo vietos gyvenime. Pamėgdžiodami kai kuriuos suaugusiųjų elgesio įpročius, netinkamas tradicijas ir norėdami įtvirtinti save, paaugliai pradeda rūkyti.

Norėdami išsiaiškinti, kiek rūkymas yra paplitęs tarp 13–14 metų mokinių, koks šios amžiaus grupės mokinių požiūris į rūkančius asmenis bei iš kur mokiniai gauna informacijos apie rūkymo žalą, gegužės mėnesio pradžioje Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje atlikome anketinę apklausą „Žalingi įpročiai“. Apklausoje dalyvavo 72 septintų klasių mokiniai.

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad 24 proc. septintų klasių mokinių yra bandę rūkyti cigaretę (76 proc. nėra bandę). 51 proc. mokinių nurodė, kad yra bandęs rūkyti elektroninę cigaretę. 68 proc. apklaustųjų nurodė, kad turi draugų, kurie rūko. Septintokai nurodė, kaip jie reaguoja į šalia rūkančius asmenis: 42 proc. teigė, kad juos erzina rūkantys asmenys, 26 proc. atsakė, kad jiems kitų žmonių rūkymas netrukdo, 38 proc. nurodė, kad į rūkančius asmenis nekreipia dėmesio. Tyrimo metu išsiaiškinta, ar tėvai žino apie mokinių žalingus įpročius. 61 proc. mokinių nurodė, kad neturi žalingų įpročių, 29 proc. septintokų nurodė, kad jų tėvai žino apie žalingus įpročius, 10 proc. mokinių nurodė, kad tėvai nežino apie tai, kad jie rūko. 26 proc. septintų klasių mokinių nurodė, kad jų tėvai su jais dažnai kalbasi apie tabako vartojimo keliamą žalą, 48 proc. nurodė, kad jie su tėvais apie tai kalbasi retai, o 26 proc. mokinių nurodė, kad niekada apie tai su tėvais nekalbėjo. Tyrimo metu išsiaiškinta iš kur septintokai gauna informacijos apie rūkymo žalą: 78 proc. septintokų nurodė, kad mokykloje su jais yra kalbama apie rūkymo žalą, 50 proc. mokinių nurodė, kad informacijos gauna šeimoje, 58 proc. – iš televizijos, 51 proc. – iš interneto, 33 proc. – iš draugų, 2 proc. mokinių teigė, kad niekur negauna informacijos apie rūkymo žalą.

Apklausos duomenys rodo, kad pusė septintokų jau yra pabandę rūkyti ir daugiau nei pusė jų turi draugų, kurie rūko. Todėl siekdami, kad nebandę rūkyti cigaretės jos ir nepabandytų rūkyti, o pabandę rūkyti nepradėtų toliau rūkyti bei įgytų žinių apie žalingus įpročius, gegužės 28 dieną surengėme septintų klasių mokiniams viktoriną „Aš nerūkau – nerūkyk ir tu“. Viktorinoje dalyvavo 7a, 7b, 7c, 7d klasių mokinių komandos, o kiti mokiniai palaikė savo klasės draugus ir klausėsi informacijos apie tabako žalingą poveikį žmogaus organizmui. Renginio pradžioje mokyklos psichologė pristatė septintokams ir mokytojams apklausos „Žalingi įpročiai“ rezultatus. Viktorinos dalyviai turėjo atlikti penkias užduotis. Pirmoji – surašyti į lentelę kuo daugiau žodžių, kurie prasideda nurodyta abėcėlės raide ir yra susiję su sveikata. Kita užduotis – sukurti ketureilį, pamokantį posakį ar trumpą istoriją su duotais žodžiais. Septintokai buvo labai kūrybingi ir puikiai atliko šią užduotį, o ketureiliai gavosi skambūs ir informatyvūs:

„Rūkymas – tai liga,
Cigaretės kvapas – ne mada.
Būk protingas, nerūkyk.
Sveikatą jaunystės išlaikykǃ“ (7c klasė).
 
„Sveikata – tai ilga jaunystė,
Ir neleisk jos ilgai sugadint.
Būk protingas – nerūkyk,
Cigaretės nelaikyk.
Rūkymas – tai ne mada,
Keiski požiūrį į ją“ (7d klasė).

Dalyvių laukė ir kūrybinio pobūdžio užduotis – sukurti ir pristatyti komisijai plakatą su duotomis priemonėmis ir paveikslėliais apie rūkymo žalą žmogaus organizmui. Visos komandos užduotį atliko kūrybingai ir originaliai, o plakatus bus galima pamatyti parodoje „Mes prieš“. Septintokams labai patiko užduotis „Situacijos“ – jose reikėjo suvaidinti, kaip išspręsti dilemą „rūkyti – nerūkyti“, kaip įkalbėti šeimos narį ar draugą mesti rūkyti ir kt. Visos komandos buvo labai išradingos ir sumanios, tačiau 7d klasė pasirodė geriausiai ir surinko daugiausiai taškų. Dalyviai buvo apdovanoti atminimo diplomais ir prizais. Tikimės, kad ši viktorina buvo septintokams naudinga, nes praplėtė jų žinias ir supratimą apie rūkymo žalą.

Gegužės 31-ąją dieną – Pasaulinę dieną be tabako – pasitikome įspūdinga akcija mokyklos kiemelyje „Pūsk muilo burbulus, o ne dūmus“. Akcijoje dalyvavo visi 1–9 klasių mokiniai. Mokiniai pūtė didelius ir mažus muilo burbulus, piešė kreidelėmis įvairius piešinukus ant asfalto sveiko gyvenimo ir rūkymo prevencijos tema. Vyresni mokiniai pasirašinėjo „Nerūkymo deklaraciją“, kurioje jie pasižadėjo nepradėti vartoti nikotino, nutraukti nikotino vartojimą, nepalaikyti rūkančiųjų, nes „ant bangos“ yra laisvi nuo nikotino jaunuoliai.

Pasaulinė diena be tabako praėjo, tačiau viktorinos metu gautos žinios, patirtos teigiamos emocijos, pasirašyta deklaracija ir įvykusi akcija išliks atmintyje ir mokinių širdyse ilgai. Tikimės, kad šie renginiai palietė mokinių širdis ir savimonę, kad mokiniai nepradės rūkyti, o pabandę ir rūkantys atsisakys šio žalingo įpročio. O mes prevencine tema dar toliau tęsime pokalbius Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyksiančiuose debatuose „Žalingi įpročiai“, kurie vyks birželio 12 dieną.

Kristina Tarutienė, psichologė

© 2016. Visos teisės saugomos