2019 m. kovo–gegužės mėnesiais kiekvieną savaitę Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje besimokančių vaikų tėveliai rinkosi mokytis pozityvios tėvystės. Šiuos mokymus organizuoja Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai. Pozityvios tėvystės mokymų tikslas – ugdyti tėvystės įgūdžius, mokyti veiksmingesnių būdų bendrauti su vaikais, reaguoti į vaikų poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai.

Pirmadieniais į grupinius užsiėmimus rinkosi tėveliai, auginantys 6–12 metų vaikus, ketvirtadieniais – paauglių tėvai. Dešimties užsiėmimų, vykusių po dvi valandas, 6–12 metų vaikų tėvai mokėsi bei pagilino žinias naudodamiesi „Tėvų knyga“. Šiuos mokymus vedė STEP tėvų grupių vadovė Alma Pupštienė. Vadovės padrąsinti tėvai mokėsi, dalinosi savo patirtimi užsiėmimų metu, atliko užduotis namuose bei pagilino žinias ir įgūdžius šiomis temomis: savęs ir vaiko supratimas, įsitikinimų ir jausmų supratimas, savo vaiko ir savęs drąsinimas, klausymasis ir kalbėjimas su vaiku, pagalba vaikui mokantis bendradarbiauti, išmintingas drausminimas, tinkamo metodo pasirinkimas. Paauglių tėvų grupėms mokymus vedė psichologė Lina Motuzienė. Užsiėmimus lankantys tėvai gilino žinias šiomis temomis: vaiko eiliškumas šeimoje, priklausymo jausmas, bausmės, susitarimai ir padrąsinimai, paauglystės ypatumai.

Programoje dalyvavę tėvai mokėsi vieni iš kitų, patyrė daug džiugių akimirkų, pasidalino savo nerimu, ne kartą ir ašarą nubraukė... Už mokyklos bendruomenės stiprinimą mokymų dalyviams ir vadovei padėkoti atėjo ir mokyklos direktorius Alfredas Paberžis. Paskutinio užsiėmimo metu jautėsi ne tik džiugesys, bet ir ilgesio, liūdesio gaidelės, kad jau viskas baigta, kad susitikimai, suartinę dalyvius, baigėsi.

Nors pozityvios tėvystės mokymai jau baigti, pažymėjimai įteikti, tačiau mokymasis tėvystės įgūdžių nesibaigia, įgytas žinias reikia ir toliau taikyti auklėjant vaikus.

Socialinė pedagogė Jolanta Rinkūnienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos