2019 m. birželio 17 dieną mokykloje įvyko projekto „Erasmus+“ KA1 „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046799 kvalifikacijos kėlimo kursų Portugalijoje pristatymas mokyklos pedagogams. Projekto dalyviai pasidalijo gerąja patirtimi įgyta mobilumo metu, po pristatymo vyko diskusija.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Sonata Mackevičienė, Kristina Tarutienė, Aušra Šimkevičienė

© 2016. Visos teisės saugomos