2019 m. birželio 23–29 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, logopedė Ramutė Pagojienė, anglų kalbos mokytoja Inga Subačienė, logopedė, specialioji pedagogė Ilona Daujotaitienė ir istorijos mokytoja Erika Leiputė-Stundžienė dalyvavo ES remiamo „Erasmus+“ KA1 projekto „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046799 kvalifikacijos kėlimo kursuose „Special needs the chalenge of inclusion“ Anglijoje (Bath mieste).

Mokymai vyko anglų kalba, juos vedė Andrew Camp – kursų lyderis ir ilgametis mokytojas, Frank Courtney – daugiau kaip 30 metų dirbantis mokytojas ir lektorius, Louise Bonadie – mokytoja dirbanti su 6–11 metų vaikais. Kursų dalyviai dirbo tarptautinėse grupėse su kitais projekto dalyviais iš Graikijos, Ispanijos, Estijos, Islandijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Kursų vadovai stebėjosi ir tuo pačiu išreiškė didžiulį džiaugsmą, kad šioje grupėje buvo net 7 dalyviai iš Lietuvos (iš Kauno, Panevėžio ir Radviliškio). Tai rodo Lietuvos pedagogų norą tobulėti, siekiant kuo efektyvesnės pagalbos mūsų vaikams – ugdytiniams. Viešėdami Bath mieste pedagogai lankė mokyklas, susipažino su Anglijos švietimo sistema. Ne tik kursų vadovai, bet ir visi dalyviai buvo be galo draugiški ir geranoriškai dalinosi savo patirtimi, mielai aptarė savo šalių ugdymo sistemos spragas ir pliusus. Vieni iš kitų mokėmės ir sėmėmės idėjų bei naujovių, stebėdami Anglijos mokyklų ugdymo procesą. Kursų metu dalyviai buvo suskirstomi grupėmis, kuriose visi turėjo būti iš skirtingų šalių, tokiu būdu buvo siekiama tarptautinio bendravimo ir kalbos tobulinimo. Lankydamiesi mokyklose pedagogai turėjo galimybę stebėti darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, bendrauti su pačiais mokiniais ir juos ugdančiais pedagogais bei pagalbos mokiniui specialistais. Kursų dalyviai kėlė tarpkultūrines, bendrakultūrinių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, profesinio tobulėjimo, bendradarbiavimo kompetencijas.

Po kursų valandų ir darbo mokyklose dalyviams buvo pateikiami „namų darbai“ – užduotys, kurios padėjo susipažinti su Bath miestu, jo sena istorija, kultūra ir kraštovaizdžiu. Turėjo galimybę apsilankyti senovės romėnų termose, Jane Austin muziejuje, Bath Abbey (bažnyčioje), pasivaikščioti Pulteney tiltu.

Mokyklos komanda grįžo įgavusi drąsos skleisti savo patirtį ir idėjas mokykloje ir už jos ribų, sukaupusi daugybę žinių ir naujovių, kurias stengsis įgyvendinti pamokose ir popamokinėje veikloje. Grįžo pavargusi, bet nuoširdžiai laiminga dėl įgytų žinių ir patobulintų kompetencijų.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Ilona Daujotaitienė, Inga Subačienė,
Ramutė Pagojienė, Erika Leiputė-Stundžienė
© 2016. Visos teisės saugomos