Liepos 29–rugpjūčio 3 dienomis Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pedagogės Ramutė Pagojienė, Birutė Gilienė ir Eglė Čepulienė dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekto „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai!“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046799 kvalifikacijos kėlimo kursuose Portugalijoje. Kursus organizavo Chain organizacijos kompetetingi dėstytojai. Mokymai vyko anglų kalba.

Mobilumams ruošėmės iš anksto: į kursų organizatorių platformą kėlėme pristatymus apie save, savo kraštą, lietuviškus padavimus ir legendas. Susipažinome su Azorų salų istorija, kultūra.

Kursuose kiekvieną dieną dirbome grupėse, sudarytose iš įvairių Europos šalių švietimo atstovų: Olandijos, Suomijos, Vengrijos, Graikijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Portugalijos ir Lietuvos. Kursų metu atlikome užduotis Nacionaliniame muziejuje, susipažinome su Angra do Heroismo, Horta miestų praeitimi, klausėmės pasakojimų apie banginių medžioklę muziejuje-fabrike.

Faial saloje įsikūrusiame banginių muziejuje ne tik grožėjomės dailės kūriniais ant banginių dantų, – kiekviena delegacija turėjo išversti ir perskaityti portugalų poemą savo gimtąja kalba. Dirbdami grupėse, mokėmės perteikti istorinius faktus: parengėme ir vaidinome scenas iš įvairių Azorų salų istorijos laikotarpių. Kursų programa buvo paremta keturiomis stichijomis – žemė, vanduo, ugnis, oras. Po kursų valandų dalyviams reikėjo atlikti „namų darbus“ ir pasiruošti juos pristatyti kitą dieną.

Dalyvaudamos kursuose, mokėmės parinkti tinkamus mokymo(si) metodus įvairiose ugdymo(si) aplinkose, parengti įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą. Bendro kūrybinio darbo metu bandėme suprasti kultūrinius-etninius šalių panašumus ir skirtumus, plėtojome tarpkultūrines kompetencijas, gilinome užsienio kalbos žinias bei komunikavimo įgūdžius.

Mokyklos komanda skleis įgytą patirtį ir idėjas mokykloje ir už jos ribų. Žinias ir ugdymo(si) metodus pritaikys ir pamokose, ir popamokinėje veikloje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Ramutė Pagojienė, Birutė Gilienė, Eglė Čepulienė

© 2016. Visos teisės saugomos