2019–2020 mokslo metų pirmąjį pusmetį baigė 283 5–10 klasių mokiniai. 

Pažangumas 81,27 proc., vidurkis 7,12. Septyni (2,5 proc.) mokiniai mokėsi tik 9 ir 10. Neigiamų įvertinimų turi 53 mokiniai (18,7 proc.). Pagrindinį ugdymo lygį pasiekė 30,74 proc. visų mokinių, patenkinamą – 48 proc. visų 5–10 kl. mokinių.

Praleistos 12108 pamokos, nepateisinta 3109 pamokos, vienam mokiniui tenka 10,99 nepateisintų pamokų. Aukščiausiu vidurkiu (8,06) pusmetį baigė 5c klasės mokiniai, nedaug nusileido 8c kl. (7,89) ir 8d kl. (7,87).  Palyginus su praėjusių mokslo metų I pusmečiu mokosi 18 mokinių mažiau, vidurkis šiek tiek sumažėjo (0,02), pažangumas pakilo 0,99 proc., neigiamus pažymius turi 6 mokiniais mažiau.

V. Aleliūnienė, pavaduotoja ugdymui

© 2016. Visos teisės saugomos