„Jei tave kausto nuobodulys – išsklaidyk jį gerais darbais“ (Popiežius Pranciškus).

LR Seimas liepos 9 d. priėmė nutarimą 2020 metus skelbti Ateitininkų metais. Ateitininkų metai – puiki proga skirti daugiau laiko organizacijos ir savęs pažinimui. Šios idėjos įkvėpti Pandėlio šv. Onos kuopos ateitininkai pakvietė Panevėžio krašto kuopas į šventinį  renginį „Ateikime kartu“, skirtą Vasario 16-osios šventei bei Ateitininkų metų paminėjimui.

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje veikiančios Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai, pasiilgę kuopų bendrystės, su džiaugsmu atsiliepė į kvietimą, tuo labiau, kad renginyje žadėjo dalyvauti Šaulių organizacijos nariai iš Biržų bei Pandėlio miestelių. Į naktinį nuotykį Pandėlyje vasario 14 dienos pavakare išvyko pilnas autobusas šurmuliojančių 5–10 klasių moksleivių ateitininkų ir jų globėjų iš įvairių Panevėžio krašto kuopų. Autobuse naujieji Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos nariai susipažino su moksleiviais iš J. Balčikonio gimnazijos J. Žalvarnio-Tilvyčio, „Minties“ gimnazijos šv. Kotrynos Sienietės, Alf. Lipniūno progimnazijos kun. Alf. Lipniūno, K. Paltaroko gimnazijos šv. Bernadetos, A. ir J. Čingų, veikiančios prie šv. Petro ir Povilo parapijos, kuopų. 

Atvykusiųjų panevėžiečių prie Pandėlio gimnazijos jau laukė ne tik Šv. Onos kuopos ateitininkai, bet ir Šaulių organizacijos atstovai. Po registracijos visi dalyviai buvo pakviesti į aktų salę, kurioje vyko susipažinimo žaidimai. Renginys prasidėjo mokomuoju žaidimu – „Kahoot“ viktorina apie ateitininkų ir šaulių organizacijų atsiradimo istorijas. Laimėtojai gavo vertingą prizą.

Po vakarienės darnia rikiuote visi patraukė į Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčią dalyvauti vakarinėse šv. Mišiose. Po šv. Mišių dalyvių laukė siurprizas bažnyčios erdvėse: jaunimas susipažino su Lietuvos istorijai ir tikėjimui svarbių žmonių, palikusių bendrystės su Dievu – krikščioniško gyvenimo liudijimus, istorijomis. Tai Lietuvos šviesuliai: ateitininkas Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas; krikščionė, pasaulietė, mokytoja, ateitininkė, garsios maldaknygės „Marija gelbėk mus“ autorė Adelė Dirsytė; visuomenės veikėja, medikė, pedagogė, vienuolė, 1922–1937 m. m. gyvendama Panevėžyje įkūrusi Dievo Apvaizdos seserų vienuoliją Marija Rusteikaitė; lietuvybės puoselėtoja, vienuolė, įsteigusi Šv. Kazimiero seserų kongregaciją 1933 m., už nuopelnus apdovanota Gedimino trečio laipsnio ordinu Kazimiera Kaupaitė. Su kunigo, ekonomikos daktaro, klebonavusio Pandėlyje ir čia suimto, Fabijono Kemėšio biografija supažindino Pandėlio švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius, o apie pašvęstąjį gyvenimą, vienuoliją papasakojo Šv. Kotrynos kogregacijos sesuo Kristina Mikalauskaitė.

Ateitininkai ir šauliai dalyvavo atkaklumo ir drąsos reikalaujančiame naktiniame žygyje į miestelio parką prie Gedimino pilies, kurios mažą modelį pastatė aktyvus pandėlietis. Žygis tęsėsi prie paminklo partizanams Gerkonių kaime. Čia žygeiviai sukalbėjo maldą ir uždegė žvakutes už šioje vietoje 1946 metais nukautus laisvės kovotojus, kurių kūnai buvo sumesti į čia buvusius šulinius.

Grįžus į mokyklą, laukė šaulių paruoštas orientacinis žaidimas, jo metu visi išbandė įdomias ir netikėtas užduotis. Daugiausiai užduočių atlikusi komanda pelnė prizus. Naktis tęsėsi –moksleiviai šoko linijinius bei kitokius Šv. Valentino dienai paruoštus šokius. Visai nesijautė naktinio nuovargio, nors užsiėmimai vyko vienas po kito, bet moksleivių širdys buvo pripildytos įspūdžių ir teigiamų emocijų. Iš lėto traukėsi naktis, užleisdama vietą šaltam, bet gražiam šeštadienio rytui. Atėjo metas atsisveikinti. Tylus pilnas snaudžiančių dalyvių autobusas pajudėjo gimtojo miesto link.

Buvo verta dalyvauti ateitininkų ir šaulių organizuotame renginyje jau vien todėl, kad Lietuvos mokyklose „pamiršti herojai“ vėl išvydo šviesą, labai tikiuosi, kad įkrito mūsų mokinukams į širdis. Yra vilties, kad gyva Lietuva jų širdyse išliks visam gyvenimui.

Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos