Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius, jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą. Ugdant pilietišką asmenybę labai svarbu, kad moksleiviai dalyvautų valstybinių švenčių minėjimuose. Tad kovo 11 dieną mūsų mokykloje veikiančios Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų atstovai kartu su kitomis Panevėžio krašto kuopomis meldėsi už Tėvynės laisvę Kristaus Karaliaus Katedroje, dalyvavo miesto šventėje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjime šalia Aleksandro paminklo.

Pasibaigus šventei mieste, visos ateitininkų kuopos, lydimos globėjų, darnia rikiuote patraukė link Juozo Balčikonio gimnazijos, kurioje vyko jau tradiciniu tapęs renginys „Aš po Lietuvos dangum“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui. Susirinko atstovai iš visų Panevėžio mieste veikiančių ateitininkų kuopų: iš „Minties“ gimnazijoje veikiančios Šv. Sienietės kuopos, iš J. Miltinio gimnazijoje veikiančios Šv. Kotrynos Aleksandrietės kuopos, iš Paltaroko gimnazijoje veikiančios Šv. Bernadetos kuopos, iš Alf. Lipniūno progimnazijoje veikiančios Alf. Lipniūno kuopos ir iš Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje veikiančios Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos. Šventinį renginį vedė J. Balčikonio gimnazijoje veikiančios J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos ateitininkai. Sveikinimo žodį tarė vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Panevėžio krašto pirmininkė Irena Bikulčienė. Po skanių pietų moksleiviai aktų salėje sveikino moksleivio ateitininko įžodį davusios J. Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkę Martyną, o šiltą sveikinimo koncertą skyrė Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui. Mūsų kuopa buvo paruošusi mini montažą, remiantis J. Degutytės eilėraščiu „Mažutė“.

Pasivaišinus arbata ir saldumynais, ateitininkai buvo suskirstyti į grupeles ir rungtyniavo išmaniajame žaidime „Juozo Balčikonio gimnazijos slėpiniai“. Tai buvo neeilinės orientacinės varžybos po J. Balčikonio gimnaziją – grupelės turėjo visoje mokykloje ieškoti QR kodų, kuriuos nuskanavusios savo telefonuose išvysdavo įvairias teorines ir praktines užduotis. Jas atlikusios grupelės gaudavo atitinkamą taškų kiekį.

Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis ir naujomis žiniomis apie miestą, mokyklą ir ateitininkus. Po smagaus, reikalaujančio daug išradingumo ir sąmoningumo žaidimo atsisveikinome. Liūdna buvo išsiskirti su senais ir naujais draugais, bet yra vilties, kad rasis daugiau bendrų ateitininkų renginių. Juk šie metai, Seimo paskelbti Ateitininkų metais, žada dar daug turiningų ir įdomių ateitininkiškų veiklų visoje Lietuvoje.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos