Netikėtos atostogos ir karantinas nutraukė daugelį įprastų mokyklinių veiklų, tačiau nesutrukdė mokiniams dalyvauti mokykloje vykusiame ketureilių ir iliustracijų konkurse „AŠ tikrai myliu Lietuvą“. Organizatoriai sulaukė daug puikių darbų.

Ketureilių ir iliustracijų konkurso „AŠ tikrai myliu Lietuvą“ laureatais tapo:

A. Daujotas, T. Daugelavičius, E. Paulauskaitė, R. Navakaitė, K. Novikovas, M. Gurklys, K. Vadopalaitė, M. Galinis, A. Kiznytė, A. Orlovas, T. Miknevičius, R. Aleliūnaitė, S. Adomavičiūtė, D. Dubauskas, U. Griškevičiūtė, E. Adomavičius, N. Sribikė, T. Adomavičius, P. Rutkauskas, D. Jakupkaitė, I. Barauskas, E. Pupštaitė, D. Ilgauskas, A. Putauskas, G. Vaižmužytė, A. Čeponytė, A. Motejūnaitė, A. Šeštokaitė, D. Gumbelevičius, E. Nosevičiūtė, G. Eigminaitė, G. Markauskas, I. Girkontas, I. Maselytė, K. Krupickas, K. Grilauskas, M. Kripaitis, P. Narbutaitė, P. Špokauskas, S. Adomavičiūtė, T. Brazdžionis, U. Butkytė, U. Griškevičiūtė, G. Jasilionytė, K. Gudavičius, M. Zaliauskas, T. Švilpaitė, A. Gurklytė, S. Balčikonytė.

 
Tėvynė mano – Lietuva.
Nuo amžių jos dvasia gyva.
Ją gynė Žalgirio mūšio kardai,
Pilėnų Margirio narsūs kariai.
Akvilė Kiznytė, 4 klasė

Erika Leiputė-Stundžienė, mokytoja

Geriausi darbai publikuojami virtualiame albume (žiūrėti)

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos