Daugumai penktadienis – paskutinė savaitės darbo diena. Mažumai – tai diena, nuo kurios pradedami nauji darbai. Nauji darbai pradedami nuo apmąstymų. Juk mes HOMO SAPIENS, t. y. mąstanti būtybė. Galva mums duota ne tam kad pridengtume kūno ertmę nuo lietaus. Geros idėjos ateina iš visur. Mums belieka jas palaikyti.

Pasaulį išjudino šešiolikmetės moksleivės Gretos Thunberg idėja. Ji 2018 m. rugpjūčio 20 d. pirmą kartą atsisėdo prie Švedijos parlamento su plakatu „Mokyklos streikas dėl klimato“. Tai buvo noras atkreipti visuomenės dėmesį į vyriausybės neveiksnumą dėl klimato kaitos problemų. Penktadieniais ji tęsdavo streiką. Taip atsirado jau globalus judėjimas „Penktadieniai už ateitį“ („Fridays for Future“).

Ir šiandien, rugsėjo 27 d., Vilniuje organizuojama eisena Gretos ir mūsų visų žmonių idėjai palaikyti. Ir šiandien mes, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 5–10 klasių moksleiviai ir mokytojai, šią idėją plakatais, pasisakymais, skanduotėmis išsakėme susibūrime mokyklos kieme. Mes turime ką pasakyti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

„Atsarginės planetos nėra“. Pasislėpti nebus kur. Žemė kinta. Klimato kaita, plastiko, iškastinio kuro naudojimas, CO2, azoto oksidų išmetimas į aplinką, medžių kirtimas, ledynų tirpimas – tai dabartinės problemos. Kokios bus pasekmės, nieks nežino, bet galima nuspėti. Jau dabar dėl šiltnamio efekto aplinkos temperatūra pakilo 0,8 laipsnio. Manoma, kad leidžiamą normą – 2 laipsnių pakilimą – pasieksime per 25–30 metų.

Keičiasi eko sistemos. Lietuva gali tapti dykuma.

Žemė serga, kaip ir žmogus, pakilus kūno temperatūrai. Didėja uraganų, potvynių, sausrų grėsmė.

Plinta parazitai, kurių tose zonose niekada nebuvo. Pavyzdžiui, maliarinis uodas Europoje.

Pietų Azijos valstybėse plaukia upėmis plastikas, jaučiamas geriamo vandens trūkumas. Pramoniniuose rajonuose išmetami į orą oksidai, kurie sukelia vėžinius susirgimus ir plaučių ligas, sudaro rūgštų lietų.

Miškai kertami be atodairos. Kasmet jų iškertama apie 13 mln. ha. Naikinami mūsų plaučiai. Nemokšiškai ūkininkaujant, naudojant per daug trąšų, herbicidų, fungicidų, užteršiamas dirvožemis ir vandens telkiniai.

Ledynai mažėja, t. y. gėlo vandens šaltiniai mažėja. Vandenynų vandens lygis pakilo 20 cm. Keičiasi vandens savybės.

Yra registruota apie 1 milijardą transporto priemonių, kurios kas dieną išmeta anglies dioksidą ir sunkiuosius metalus, tokius kaip švinas.

Šūkis „Rūšiuok. Neteršk. Saugok“ yra aktualus. Ateitis – mūsų rankose!

Edmundas Aleliūnas, mokytojas

© 2016. Visos teisės saugomos