Vienas žymiausių Lietuvos filosofų Antanas Maceina pirmame 1949 m. „Ateities“ žurnale rašė „Šiandien pasaulis meilės darbų yra kuo labiausiai reikalingas. Mūsų gyvenime reikia meilės pareigos; reikia geradarybės ir pasigelbėjimo dvasios“.

Mūsų mokykloje veikiančios kuopos ateitininkai suprasdami, kad šie raginimai tinka ir mūsų dienoms, nusprendė vykti savanoriauti į esančią Kaimiškyje gyvūnų prieglaudą. Prie mokykloje veikiančios Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos prisijungė Jurgio Tilvyčio Žalvarnio kuopos ateitininkai, buvę mūsų kuopos nariai, dabar besimokantys J. Balčikonio gimnazijoje.

Šiltą rugsėjo 27-osios popietę abiejų kuopų nariai, lydimi globėjų D. Kubilienės ir I. Bikulčienės ir mokytojos savanorės A. Lazdauskienės, atvyko į Panevėžio gyvūnų globos draugijos namus. Ši prieglauda yra vienintelė Panevėžio mieste ir rajone. Prieglaudos tikslas rasti kiekvienam gyvūnui namus, jie yra dovanojami. Mokytoja Aušra pasakojo, kad kuo labiau žmonės aukoja, tuo daugiau galima skirti pinigų jaunų šuniukų ir katinėlių skiepams, gyvūnų sterilizacijai.

Susipažinę su prieglaudos gyventojais, moksleiviai grupelėmis ėmėsi mokytojos Aušros nurodytų darbų: mergaitės valė langus, berniukai tvarkė aplinką, mažesnieji ruošė gyvūnams gultus. Kai darbai buvo baigti, ateitininkų laukė maloniausia savanorystės dalis. Buvo galima atsargiai panešioti pačius mažiausius šunelius, pažaisti su iš voljerų paleistais šunimis.

Dalijimasis meile ir rūpesčiu gerino ne tik prieglaudos gyvūnų savijautą, bet ir tvirtino abiejų kuopų bendrystę, augino pasitikėjimą savo jėgomis jausmą, tolerantiškumą bei gebėjimą įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus.

Namo moksleiviai grįžo jau kaip geriausi draugai, ne tik padirbėję iš peties, bet supratę, kad atjautos reikia ne tik žmogui, bet ir gyvūnui, kad privalu derinti savo elgesį, žvelgiant į gyvūnų bejėgiškumą, elgtis teisingai ir sąžiningai keturkojų atžvilgiu, neišmesti jų į gatvę.

Ši išvyka į Gyvūnų globos draugijos namus suteikė moksleiviams galimybę atpažinti savo talentus, gebėjimus bei atliepti kilniam savanorystės tikslui – atiduoti savo laiką, gebėjimus, žinias, artimą ryšį kitam.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos