Lapkričio 14 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena – mokyklos vardadienio šventė. Klasės dalyvavo įvairiuose renginiuose, o 8 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio poskyrio štabo seržantu, vyresniuoju verbuotoju Renaldu Stukniu, kapitone Rasa Grigaliene bei KASP Vyčio apygardos 501 kuopos kariu savanoriu seržantu Gediminu Ambraška. Šis savanoris yra buvęs mūsų mokyklos mokinys.

Susitikimas vyko sporto salėje, kur svečiai pasiruošę atliko įvairias veiklas su mokiniais. Renaldas Stuknys supažindino mokinius su karo tarnybos būdais, su Lietuvos kariuomenės struktūra, papasakojo apie šiuolaikinės kariuomenės kasdienybę, pristatė kario pareigas, ginkluotę, maisto davinį, karjeros eigą ir galimybes, aptarė priežastis, kodėl verta tarnauti kariuomenėje.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – tai galimybė įgyti karinį pasirengimą, atlikti pareigą Tėvynei. Nuo 18 metų jaunuolis ar jaunuolė gali atlikti karo tarnybą, kuri trunka 9 mėnesius. Po 9 tarnybos mėnesių galima pretenduoti į profesinę karo tarnybą pagal įgytą specialybę.

Dar vienas būdas – derinti civilinę karjerą ar studijas su karyba. Karys savanoris per metus pratybose praleidžia 20–30 parų: mokosi valdyti ginklą, teikti pirmąją medicininę pagalbą, susipažįsta su taktika, topografija, išbando radijo ryšį. Savanoriai dalyvauja tarptautinėse operacijose, padeda stichinių nelaimių metu, o prireikus sustiprina reguliariosios kariuomenės vienetus.

Pranešėjai kvietė mokinius prisijungti prie savanorių pajėgų, kad pajustų kario duonos skonį ir atrastų naujas galimybes. Svarbu kūrybiškas mąstymas ir iniciatyva, fizinis pasirengimas, žinios, asmeninės savybės, gebėjimas paklusti ir vadovauti.

Labai nuotaikinga ir kupina azarto buvo estafetė. Estafetėje aktyviai dalyvavo 4 mokinių komandos: jiems teko apsirengti kario liemenę bei dėvėti šalmą, nepamesti šautuvo, įveikti kliūtis, bėgti, įmesti į taikinį imitacinę granatą ir kt. Viena komanda dėl įsakymo nevykdymo buvo diskvalifikuota.

Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su ginklais, kuriuos į mokyklą atsivežė svečiai. Juos moksleiviai galėjo išbandyti.

Susidomėjusius kvietė kreiptis į artimiausią Krašto apsaugos savanorių pajėgų Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių.

Šis susitikimas, tikimės, paskatins mokinius likti neabejingiems mūsų krašto saugumui. Keli dešimtokai išėjo iš renginio rimtai galvodami apie tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose. 

Profesijos patarėja Irena Jasiūnienė

Dar nuotraukų Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos feisbuko paskyroje...

© 2016. Visos teisės saugomos