Rugsėjo 4 dieną mūsų mieste vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“ apie Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną. Panevėžio krašto ateitininkų kuopų atstovai dalyvavo antroje programos dalyje, kuri prasidėjo šv. Mišiomis Katedroje. Po šv. Mišių ateitininkai sugiedojo savo himną.

Mūsų kuopos ateitininkai dar labai jauni, todėl jungėsi prie parapijiečių ir tapo prisiminimų apie kun. A. Lipniūną popietės žiūrovais. Bibliotekininkė, kultūros darbuotoja Albina Saladūnaitė, Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Keleris, moksleiviai iš K. Paltaroko gimnazijos bei vyresnieji ateitininkai, minėdami kunigo Alfonso Lipniūno gimimo 115-ąsias, mirties 75-ąsias ir perlaidojimo 31-ąsias metines, skaitė poezijos, dienoraščio puslapius su muzikiniais intarpais bei pristatė Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno knygą „Lauko lelijos“.

Mūsų kuopos ateitininkai, pagerbdami savo kuopos globėją kunigą Alfonsą Lipniūną, šventoriuje prie Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kapo sukalbėjo maldą, giedojo giesmes.

Po renginio visų ateitininkų laukė siurprizas – saldusis stalas Alfonso Lipniūno klasėje. Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas padovanojo ateitininkam šakotį, moksleiviai vaišinosi tortu, sausainiais, bendravo su buvusiais mūsų kuopos (dabar jau kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos) ateitininkais, besimokančiais Juozo Balčikonio gimnazijoje.

Smagu buvo žinoti, kad pirmasis Panevėžio  krašto kuopų susitikimas šiais mokslo metais tapo toks iškilmingas, atliepiantis dviems katalikiškumo ir inteligentiškumo principams.

       Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos globėja D. Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos