Vykdydami Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Žengiu teisingu keliu“ 7b klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Dalios Kubilienės bei socialinės pedagogės Jolantos Matiukės, spalio 9-osios penktadienio popietę praleido Panevėžio sporto klube „Voras“.

Pradžioje sporto klubo vadovas Žydrūnas Budrys papasakojo, kaip svarbu gyvenime turėti tikslą ir kad viena iš priemonių pasiekti savo tikslus yra sportas, akcentavo sporto reikšmę žmogui: „sportas – priemonė siekti savo tikslų. Mankšta, sportas padeda sumažinti stresą, pailsėti po sunkios, daug protinių pastangų reikalaujančios veiklos.<…> Kuo daugiau žinosit, mokėsit, tuo lengviau bus gyvenime“.

Treneris kalbėjo apie apsigynimo bei fizinio ugdymo svarbą. Septintokai atidžiai klausėsi Žydrūno Budrio pasakojimo apie gyvenimo tikslus, prasmę, apie sporto naudą, apie trenerio gyvenimo patirtį, nes tai buvo įdomi ir jiems aktuali tema. Moksleiviai sužinojo, kad fizinio aktyvumo nauda nenuginčijama. Jis stimuliuoja augimo procesus, tobulina judėjimo ir atramos aparato funkcijas: didėja raumenų masė, pakinta sąnarių ir raiščių tamprumas, sustiprėja augančio vaiko kaulai, kurie tampa atsparesni lūžiams, lavėja ištvermė, lankstumas ir kitos fizinės ypatybės.

Paskui buvo pasiūlyta patiems dalyviams išbandyti įvairių pratimų judesius. Treneris rodė, kaip atlikti pratimus kviesdamas tai vieną, tai kitą moksleivį, kad likusieji greičiau suprastų pratimo atlikimo techniką. Sporto salėje aidėjo septintokų juokas, plojimai, pritarimo šūksniai. Moksleiviams tiko ir patiko ši veikla. Treneris atidžiai stebėjo moksleivių sportinę veiklą, nuolat prieidavo prie kiekvienos moksleivių poros, ne tik parodydavo jų klaidas, bet jas ir aiškindavo, vis tobulindavo pratimų atlikimo techniką. Treneris nuolat pabrėždavo, kad čia tik mokomasi, nes jei žmogus nežino kaip techniškai atlikti veiksmą, o puola nemokėdamas tai daryt, tada ir pats griūna, ir užsigauna, o net ir liaudyje sakoma „smarkiai pulsi – susikulsi“. Sportinius pratimus labai pagyvino apsauginių skydų naudojimas. Moksleiviai buvo laimingi, nes buvo smagu smūgiuoti vienas kitą nesusižeidžiant. Laikas prabėgo nepastebimai. Moksleiviai, išraudę, sušilę, pilni gerų įspūdžių bei troškimų nepamiršti sporto, ruošėsi namo.

Projekto „Žengiu teisingu keliu“ tikslas – skatinti moksleivių prasmingą, turiningą užimtumą, mažinti neigiamus socialinius veiksnius – buvo pasiektas. Moksleiviai dar ilgai prisimins džiugias akimirkas, patirtas sporto klube „Voras“.

Klasės auklėtoja D. Kubilienė ir socialinė pedagogė J. Matiukė

© 2016. Visos teisės saugomos