Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“

Mūsų mokykloje veikiančios Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai, jungdamiesi į popiežiaus raginimą įsitraukti į spalio mėnesio šventimą malda ir gerais darbais plečiant Kristaus vynuogyną pasaulyje, spalio 23 d. dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje „Padėk Betliejaus valgyklai.

Dėl COVID-19 sudėtingas metas visai Lietuvai, todėl „Maisto banko“ organizatoriai įvedė tam tikrus apribojimus savanoriams. Jei anksčiau savanoriaudavo žymiai daugiau moksleivių, tai dabar šioje gerumo akcijoje buvo leista dalyvauti vos keliems moksleiviams. Mūsų kuopai atstovavo moksleiviai, kurie dar niekada nesavanoriavo: tai penktokas Arijus, šeštokės Kamilė ir Karolina bei šios „duonos“ jau ragavęs septintokas Mantvydas. Dirbome 3 valandas „Maximos“ parduotuvėje, esančioje Klaipėdos gatvėje. Moksleiviai, kad labai nepavargtų, vienas kitą keitė kas pusantros valandos. Vieni dalindami lankstinukus kvietė paaukoti Betliejaus valgyklėlei, esančiai prie Panevėžio Katedros, kiti, vadovaujami kuopos vadovės Dalios Kubilienės, žymėjo „Maisto banko“ apskaitos dokumentų blankuose aukojančius žmones bei paaukotus produktus ir dėkojo atnešusiems įvairias gėrybes.

Savanoriaudami moksleiviai suprato, kaip svarbu vadovautis ateitininkų visuomeniškumo principu – dalyvaujant socialinėje veikloje nesavanaudiškai kurti visuotinę gerovę. Savanoriauti – tai praktiškai pajusti kiek, kaip ir kokių pastangų reikia atliekant gerą darbą. Savanoriškai dirbti yra smagu, nes vien tik teorija apie ateitininkų organizaciją gali tapti rutina, bet kai ji kaitaliojama su dinamiška patirtimi, moksleivis įgyja impulsų pasireikšti naujoms iniciatyvoms. Savanorystė suteikia naudingų iššūkių, atveria gilesnį aplinkos suvokimą, leidžia prisidėti telkiant pagalbą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, padeda siekti asmeninio tobulėjimo ir patirti džiaugsmą prisidedant prie didelių gerų darbų.

Galiu tik džiaugtis savo kuopos ateitininkais, kurie savo laisvalaikį leidžia sąžiningai atlikdami savanorišką veiklą, už kurią negauna atlygio, bet išmoksta naujų dalykų.

                     Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų vadovė D. Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos