Lapkričio 29 dieną prasidėjęs Adventas yra savotiškas signalas, pranešantis apie artėjančias Kalėdas. Šios keturios savaitės kalba žmonių širdims apie tuštumo galią ir dvasinę mažumo prasmę.

Būti tuščiam reiškia atverti savo gyvenimo vidų kažkam kitam, išskyrus savąjį „aš“. Būti mažam reiškia būti reikalingam kito,  priklausyti nuo kito. Išdrįsti būti mažais – tai galimybė tapti kupinais atjautos ir sąmoningumo žmonėmis. Šioje laukimo erdvėje Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba nusprendė, kad kalėdinė akcija bus! Šiais metais ją skiriame patiems mažiausiems vaikams – ankstukams. Dėl šalyje vyraujančios situacijos šių metų akcija bus kiek kitokia, tačiau tikrai ne prastesnė! MAS Lietuvos ateitininkų kuopas pakvietė jungtis į labdaros akciją „Ateitis ankstukams“. „Ankstukai“ – pirmasis projektas Lietuvoje, globojantis ir teikiantis finansinę paramą anksčiau laiko gimusiems kūdikiams.

Kartais kūdikiai gimsta anksčiau, jie tokie maži, kad gali tilpti delne. Jų noras gyventi yra toks didelis, kad yra vertas stebuklo. Stebuklus kuria medikai ir tėvai, kol jie patys išmoksta kvėpuoti, kasdien užaugdami po gramą, po centimetrą. Stebuklus kuria ir kiekvienas geradarys, palaikantis ankstukus kovoje už gyvybę.

Mūsų mokyklos Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai atsiliepė į šį kvietimą. Nuotoliniu būdu moksleiviai kūrė ir gamino atvirukus, kuriuos išsiuntėme į Vilnių Ateitininkų Federacijai. Atvirukų pagalba Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba rinks aukas, kad finansiškai galėtų paremti projektą „Ankstukai“. Daugiausia atvirukų pagamino kuopos narys, 5c klasės moksleivis Arijus su mama. Reiškiame jiems kuo nuoširdžiausią padėką.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos