Panevėžio krašto ateitininkai (PKA) kvietė visus ateitininkus ir jų bičiulius Sausio 13-osios trisdešimtmetį paminėti bei prisijungti prie akcijos parsisiuntus „Strava“ programėlę, išvaikščioti ar kaip kitaip žemėlapyje „nupiešti“ skaičių 30. Pažymint Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną akcija tęsiama. Šį kartą PKA kviečia atsisiųsti programėlę „Strava“, išeiti į snieguotąsias erdves ir išvaikščioti savo kuopos pavadinimą.

Mūsų Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa, veikianti Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje priėmė šį iššūkį. Ateitininkų būrelio metu su kuopos nariais pasiskirstėme raides, kurias kiekvienas narys turėtų išvaikščioti ar išbėgioti sniege. Kuopos globėja D. Kubilienė kiekvienam 5–8 klasės moksleiviui, priėmusiam iššūkį, išsiuntė programėlės „Strava“ nuorodas. Reikėjo „Strava“ atsisiųsti į telefoną, įsijungti ir vaikščioti, o telefonas įrašinėjo ir rodė vaikščiotą maršrutą. Toks užsiėmimas žadėjo gerą pramogą, pasitraukimą nuo kompiuterio, galvos „pravėdinimą“ nuo nuotolinių mokslų. Atrodė, kad viskas aišku ir pakankamai lengva. Tačiau taip tik atrodė iš pirmo žvilgsnio. Pasirodo, kad nuo kompiuterio atsiplėšti ne visiems mokinukams yra lengva, reikėjo paskirti nemažai laiko išbūti gamtoje, nes savam kieme per mažai vietos. Sudėtinga buvo išvaikščioti ir kai kurias raides sniege ir pasinaudoti programėle „Strava“. Labai pravertė vienas iš 5 ateitininkų principų – šeimyniškumas. Aštuntokė Austėja Gurklytė konsultavo kai kuriuos žemesnių klasių mokinius, kaip reikia atlikti užduotį. Per ateitininkų būrelio užsiėmimus kelias savaites diskutavome apie šią užduotį: ateitininko gyvenimo OP – anot popiežiaus Pranciškaus, „atsikelti nuo sofos ir rinktis žygio batus“.

Akcijoje dalyvavo ne tik ateitininkų kuopos nariai, bet ir tėveliai bei kiti klasės draugai. Pamatę rezultatus dalyviai dalinosi džiaugsmu, patirtais įspūdžiais, kiek laiko reikėjo išvaikščioti vieną ar kitą raidę. Džiaugiasi ir kuopos globėja, nes šį iššūkį priėmė daugelis Panevėžio krašto kuopų, o įvykdė iki galo tik Pandėlio šv. Onos kuopa, A. ir J. Čingų kuopa ir mūsų.

Ši sudėtinga akcija paakino moksleivius tapti pareigingesniais, išmokė darbą baigti iki galo, atsisakius pagundos sustoti pusiaukelėje, priminė, kad draugystė yra vertybė. Dėkoju kuopos nariams ir jų padėjėjams Austėjai, Ramunei ir Olivijai (8b), Aistei (7b), Benui (7b) ir jo mamai Mildai, Gerdai (6a), Karolinai R. ir Kamilei V. (6c).

                                                 Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos