Panevėžio krašto ateitininkų projekto „Už gyvybę“ antrasis etapas tęsiasi visą gegužės mėnesį. Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai, dalyvaudami projekto antrame etape „Tapti vidiniu žmogumi“, analizavo sektinu pavyzdžiu tapusiais ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjo, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus, kunigo Arvydo Petro Žygo kvietimo žodžiais: „Ateikite gauti, bet mokykitės duoti. Ateikite klausti, bet mokykitės klausyti. Ateikite kalbėti, bet mokykitės išgirsti. Ateikite pasiguosti, bet mokykitės paguosti. Ateikite ieškodami supratimo, bet mokykitės suprasti. Ateikite tam, kad jums labai reikia šios bendruomenės ir būkite čia, kai kitiems jūsų reikės“.

Ateitininkų užsiėmimuose nuotoliniu būdu peržiūrėti trumpi mokomieji filmukai, kaip tapti laimingais žmonėmis, nepažeidžiant kito asmens laisvės, rodė kryptį praktiniams veiksmams. Moksleiviai pagamino visą glėbį gegužinių širdelių ir jomis papuošė mokyklos kabinetų duris. Kiekvienam, užmetusiam akį į margaspalvę širdį, teprimena ji, kad visi mes esam angelai ir norėdami pakilti turime apsikabinti. Pirmasis mažas žingsnelis tapti vidiniu žmogumi žengtas, pradžiuginant kito širdį. Žengti antrąjį mažą žingsnelį link tikslo tapti vidiniu žmogumi sekėsi sunkiau. Reikėjo atverti akis savo kasdienybėje taip, kad moksleivis ne tik rastų Dievo siunčiamą jam ženklą, bet jį nufotografuotų ir per būrelio užsiėmimus rastais stebuklais pasidalintų su kitais dalyviais. Keletui iš projekto dalyvių jau pasisekė, jie įveikė atidumo pamoką. Kiti projekto „Už gyvybę“ dalyviai dar kelyje – ieško ženklų, kurie pakutentų jų širdis ir akis.

Smagu, kad palengva, neskubėdami, ieškodami stebuklų, judame į priekį, tikslo link. Kaip sako mūsų poetas Just. Marcinkevičius, „tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas – vienintelis, vienas, didžiausias mano stebuklas, nepaprastas paprastumu.“

5–8 klasių moksleiviai, dalyvaudami projekto veiklose, mokosi kruopštumo, pastabumo, kaip atpažinti savo poreikius ir siekius, jausmus ir emocijas, suprasti savo galimybių ribas ir tapti labiau empatiškais.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos