Šią savaitę 9a ir 10a klasių mokiniai aplankė Panevėžio kraštotyros muziejų. Savo krašto praeitis visada aktuali. Atnaujintos muziejaus ekspozicijos tikrai įdomios.

Pirmame aukšte daug dėmesio skirta Aukštaitijai. Čia patiko interaktyvi muzikinė užduotis, taip pat buvo galima gyvai pagroti su daugybe senovinių liaudies instrumentų. Antras aukštas skirtas mūsų miesto raidos etapams nuo senovės iki dabartinių laikų, taip pat įžymiems Panevėžio žmonėms. Įsiminė sovietinės okupacijos laikotarpio stendas, kur vaizdžiai palyginama gyvenimo tikrovė su komunizmo idėjomis. Trečiame aukšte tikėjomės rasti žymiąją drugelių kolekciją, bet ten nebaigti atnaujinimo darbai ir drugelių dar nėra. Bet yra įdomus interaktyvus testas-žaidimas apie Lietuvos gamtą. Muziejaus rūsyje atkurti Stalino laikų tardymo ir kankinimo kambariai, tai šiurpą kelianti ir sovietų žiaurumus menanti vieta.

Įdomu buvo ir Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje, kuris įsikūręs buvusioje Sąjūdžio būstinėje. Čia aptarėme lietuvių tremties vietas, ypatingą dėmesį skyrėme pirmajam tremties etapui 1941 metų birželio 14 d. Sunkūs buvo pasipriešinimo sovietinei okupacijai laikai, kai nukentėjo kas trečias lietuvis. Mes laimingi, kad gyvename jau nepriklausomoje Lietuvoje. Septyni panevėžiečiai pasirašė Nepriklausomybės atkūrimo aktą 1990 metų kovo 11 d. Bet vis dar minime ne tik linksmas, bet ir liūdnas šventes, nes tai mūsų tėvų, senelių, prosenelių gyvenimas. Labai svarbu suprasti, kad mūsų dabartis laikosi ant praeities. O ateitis priklauso nuo dabarties, t. y. nuo mūsų.

                                                                                                                           9a ir 10a kl. vadovės

R. Rimkutė ir V. Meilūnienė
 
 
 
 
© 2016. Visos teisės saugomos