Birželio mėnesio viduryje baigėsi Panevėžio krašto projektas „Už gyvybę“. Projekto idėja buvo per praktinę veiklą formuoti moksleivio vertybines nuostatas gyvybės kultūros šviesoje. Trečiasis Panevėžio krašto ateitininkų (PKA) projekto etapas „Bendrojo gėrio vertė“ skatino Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkus atpažinti bendrojo gėrio universalumą.

Tam labai padėjo istorinis momentas Panevėžio vyskupijoje. Birželio 14 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vykęs kunigo Alfonso Lipniūno iškilmingas beatifikacijos bylos uždarymas ir padėkos šv. Mišios. Neeiliniame renginyje dalyvavę moksleiviai tapo istorinio įvykio liudininkais. Jie matė ir suprato, kaip kad sako Katalikų Bažnyčios Katekizmas, kad „kiekviena bendruomenė turi bendrąjį gėrį, kuris leidžia atpažinti bendruomenę kaip tokią“.

Ypatingame renginyje dalyvavo vyskupai, kunigai, panevėžiečiai, visų Panevėžio krašto kuopų ir Ateitininkų Federacijos atstovai. Po šv. Padėkos Mišių visi ateitininkai buvo pakviesti į kun. Alf. Lipniūno klasę prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros atsigaivinti ir pasivaišinti. Tradiciškai buvo pasveikinti bei palaiminti ateitininkai, bebaigiantys dvyliktą klasę ir besiruošiantys stoti į studentų ateitininkų gretas.

Popiežius Jonas Paulius II sakė „jeigu nori paskatinti žmogų keistis ir siekti didesnio gėrio, turi kreipti jį į tai, ką jis pats širdyje jaučia“. Manyčiau, kad  kankinio kun. Alf. Lipniūno beatifikacinės bylos vyskupijos fazės užbaigimo renginys paliks neišdildomą įspūdį moksleiviams. Šis istorinis renginys ypač siejasi su projekto III etapu „Bendrojo gėrio vertė“. Moksleiviai patyrė renginio iškilmingumą, sužinojo apie iškilią mūsų kuopos globėjo Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno asmenybę, suprato, kad kun. Alf. Lipniūnas ir savo gyvybę paaukojo rūpindamasis bendruoju gėriu.

Besibaigiant renginiui ateitininkai, dalyvavusieji PKA projekte „Už gyvybę“, buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Gauti apdovanojimą reiškia būti pastiprintam, tai tarsi priminimas ir raginimas nesustoti ir gyventi taip, kaip išmokome projekto „Už gyvybę“ metu.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos