Gražų saulėtą rugsėjo 26-osios sekmadienio rytą Panevėžio krašto ateitininkų aktyvas: kuopų globėjos su kuopų pirmininkais ir aktyvesniais ateitininkais bei Ateitininkų Federacijos atstovai iš Vilniaus rinkosi į susitikimą Panevėžio Sielovados centre.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje. Pasibaigus šv.Mišioms keliavome į Sielovados centrą, kuriame turėjome susitikimą su Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro direktore, Vilniaus teatro „Apskritas ratas“ režisiere Kristina Trinkūnaite, kuri pasidalino savo patirtimi ir įkvėpimais veiklai. Kviesdama praverti duris į siūlomas veiklas įvardijo mistinį žodį „trenažas“, kuris naudojamas teatre. Spėliodami žodžio reikšmę moksleiviai išsiaiškino, kad trenažas leidžia atpažinti savo talentus, pažinti savo aplinką, save, nes žmogus pats sau yra didelė paslaptis. Visi suprato, kad trenažas – tai tam tikrų dalykų lavinimas. Šių veiklų metu susitikimo dalyviai, kaip tikri aktoriai, lavino pastabumą, mimiką, reakciją, kvėpavimą, pažino kūrybos procesą ir mokėsi klausyti vienas kito. Vienus žaidimus keitė kiti, buvo daug teigiamų emocijų, netikėtumo šūksnių. Užsiėmimo pabaigoje kiekvienas dalyvis turėjo įvardinti, kaip jaučiasi ir kuris žaidybinis momentas labiausiai sušildė širdį.

Po skanių pietų veiklos tęsėsi skirtingose erdvėse – jaunimas susitiko su MAS atstovais, kurie skatino moksleivių aktyvą eiti kurti kuopose bei palaikyti bendrystę su kitomis Lietuvos kuopomis. PKA kuopų globėjos susitiko su AF sekretoriatu pasitarti dėl praktiškų dalykų ir aktualijų, aptarė 2021–2022 m. m. veiklų kalendorių.

PKA aktyvo susitikimas davė gausių vaisių: pasitikrinome ar galime įsiklausyti į kitą žmogų, įgavome daugiau drąsos eiti ir liudyti Kristų jaunimui, įgijome naujų žinių, kaip naudoti jau žinomų patirčių modelius, supratome, kaip sudaryti sąlygas, situacijas, kad moksleivis atskleistų savo turimus talentus, atpažinome galimybes, kaip jaunąjį ateitininką lydėti jo dvasinėje kelionėje.

                                   Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos