Mūsų mokyklos bendruomenė ateinančius 2 metus (2021–2023) dalyvaus tarptautiniame Erasmus+ KA1 mokytojų ir mokinių mobilumo projekte „Road to History“ (Istorijos keliu).

Džiaugiamės tapę tarptautinio projekto dalyviais. Projekto partneriai yra iš Ispanijos, Italijos ir Vokietijos mokyklų.

Projekte numatoma įtraukti 14–16 metų mokinius į šias veiklas:

           Pažinti savo ir kitų šalių istoriją, dalyvauti partnerių mokyklų vizituose,
           Dalintis žiniomis apie švietimą,
Gerinti socialinius bei komandinio darbo įgūdžius,
Išsiaiškinti Europos tapatumo elementus,
Tobulinti užsienio kalbą,
Skatinti fizinį aktyvumą ir IKT metodų naudojimą.

Nuotoliniu būdu bei vizitų į partnerių šalis metu nagrinėsime istorinius žemėlapius ir dokumentus, tyrinėsime įvairius maršrutus, atrasime šalių panašumus ir skirtumus. Į projektą „Roads of History“ planuojama įtraukti visą mokyklos bendruomenę: mokytojus, mokinius, tėvus. Susitikimo partnerių šalyse metu vaikai pažins ne tik šalių istorijos vingius, bet ir išbandys kulinarinius skonius.

Projekto veiklos bus viešinamos mokyklose bei projekto svetainėje ir rezultatai bus viešinami vietinėje internetinėje spaudoje, televizijoje, laikraščiuose. Į projekto veiklas kviesime miesto atstovus ir bendruomenę, organizuosime parodas ir virtualius veiklų pristatymus.

Kviečiame susipažinti su projekto partneriais ir kartu keliauti Europos istorijos keliais (žiūrėti)!

2021–2023 m. m. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vykdomas programos Erasmus + KA1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014825 „Road to History“.

Projekto koordinatorė anglų k. mokytoja Eglė Čepulienė

 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

© 2016. Visos teisės saugomos