Vienas iš Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos uždavinių yra – sudaryti galimybes augančiai asmenybei perimti kultūros paveldą ir ugdyti siekį išlaikyti savo asmens ir tautos kultūros tapatumą.

Kad sklandžiau vyktų mokinių saviraiškos pilietine, tautine, patriotine kryptimi ugdymas mokykloje, reikia mokytojams pasisemti idėjų, įgyti patirties. Tuo tikslu mokyklos vadovų, profesinių sąjungų iniciatyva buvo organizuota edukacinė išvyka „Smagu širdžiai, gardu pilvui“ į Adomynės dvarą Kupiškio rajone. Mokytojai galėjo susipažinti su to krašto dainomis, žaidimais, Adomynės dvaro istorija, paragauti tautinio paveldo statusą turinčių „Pagrabinių“ bandelių.

Labiausiai visus stebino Adomynės kaimo bendruomenės sutelktumas. Jų pastangomis restauruotas dvaras, sutvarkytas parkas, rengiami liaudies menininkų – medžio drožėjų – plenerai, kviečiami lankytojai į edukacinę programą, suburtas etnografinis ansamblis. Bendruomenė saugo ne tik savo krašto tradicines vertybes, bet ir įsteigė muziejėlį, kuriame eksponuoja surinktus savo kaimo unikalius daiktus: audinius, nėrinius, dvaro ponų drabužius ir kitus išlikusius daiktus.

Daug sužinoję, smagiai praleidę gražios rudeniškos dienos popietę, grįžome namo. Tikrai įkvėpti perduoti savo ugdytiniams meilę tradicijoms, savo kraštui ir tą tokį svarbų bendruomeniškumo jausmą.

Loreta Švarlienė, meno vadovė

 

        

 

© 2016. Visos teisės saugomos