„Maisto banko“ akcija yra vienas žinomiausių labdaros ir paramos fondo organizuojamų renginių, vykstančių Lietuvoje kiekvieną rudenį. Panevėžio krašto ateitininkai visada aktyviai jungiasi į šią pilietiškumo akciją. Spalio 8–9 dienomis mūsų mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai ir jų draugai savanoriavo centrinėje IKI parduotuvėje.

Labdaros akcijoje dalyvavę 5, 6, 8 klasių moksleiviai, kad labai nepavargtų, keitėsi kas 2 valandas. Vieni ateitininkai, stovėdami prie įėjimo į parduotuvę, dalino skrajutes „Padėk mums ištiesti pagalbos ranką“, kviesdami žmones paaukoti „Betliejaus“ valgyklėlei, kiti rinko paaukotus produktus, juos skaičiavo, žymėjo jų kiekį, krovė į dėžes.

Vieni ateitininkai jau yra dalyvavę „Maisto banko“ akcijoje, kitiems tai buvo nauja patirtis, tačiau ir vieniems, ir kitiems moksleiviams tai yra būdas labiau pažinti bei pasitikrinti savo gebėjimus, būdas plėsti atsakomybės ir savarankiškumo ribas.

Savanorystė „Maisto banke“ atliepia ateitininkų šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“. Kai dalis moksleivių bendraamžių leidžia savo laisvalaikį prie kompiuterių, ateitininkai tuo metu mokosi gyventi dėl kito, mokosi meilės ir žmogiškumo, juk artimui skirtas darbas praturtina patį žmogų, daro jo gyvenimą prasmingesniu.

Savanoriška veikla atliepia ir vieną iš 5 ateitininkų principų – visuomeniškumą, nes čia ateitininkas yra skatinamas suprasti, kad jis yra visuomenės narys, jaučiantis atsakomybę už kitus, bei žiūrėti visų žmonių bendro gėrio. Dviejų dienų komandinis darbas sustiprino kuopos narių santykius.

Europos parlamento narys, filosofas, visuomenės veikėjas Leonidas Donskis apie savanorystę yra sakęs, kad „tai esminiai gyvenimo dalykai, juos patyręs žmogus subręsta. Tai pamokos, kurios padeda žiūrėti į gyvenimą labai išmintingai ir brandžiai. Manau, kad savanorystė – tai šansas tapti išmintingam“.

Džiaugiuosi, kad ateitininkų būrelio metu aptarta veikla žodžiu savanorystės metu tampa kūnu, tai yra moksleiviai gali praktiškai atlikti daug gerų darbų ir patirti smagumą dirbant komandoje.

                                             Ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

Akcijos nuotraukos mokyklos „Facebook“ paskyroje (žiūrėti)

 

© 2016. Visos teisės saugomos