Kiekvieno žmogaus gyvenime per metus svarbiausios asmeninės šventės yra dvi gimimo ir vardo diena. Mokykla, kaip gyvas organizmas, irgi pažymi šias datas. Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos svarbiausia diena yra lapkričio 12-oji. Tada švenčiame vardadienį. Didžiuojamės vadindamiesi garbingo panevėžiečio, mūsų miesto kultūrines tradicijas puoselėjusio Mykolo Karkos vardu. Kaip tik ši diena yra jo gimtadienis.

Tą dieną pirmiausia ir aplankėme Mykolo Karkos šeimos kapą, uždegėme žvakelę, padėjome gėlių puokštę. Mokyklos direktorius Alfredas Paberžis papasakojo šeštokams apie visos Karkų šeimos nuopelnus Panevėžiui. Prisiminė sūnų aktorių Gediminą, marčią aktorę Eugeniją Šulgaitę, kuri, beje, buvo mūsų mokyklos krikštamotė. Net parodė šalia palaidotų kitų žymių panevėžiečių kapus. 6e klasės auklėtoja Sigutė Kvetkienė pasidžiaugė moksleivių sąmoningumu ir geranorišku, domėjimusi savo miestui nusipelniusiais žmonėmis. Pažadėjo net ekskursiją po kapines surengti, prisimenant garbingus panevėžiečius.

Per antrą pamoką visi susipažino su Mykolo Karkos gyvenimu ir veikla. Mokiniai žiūrėjo skaidres, filmą, kuriame apie savo muzikinį kelią, šeimą, nuveiktus darbus pasakoja pats Mykolas Karka. O pirmokėliai ekskursavo po šventiškai papuoštą mokyklą, apžiūrėjo Mykolui Karkai skirtus stendus, parodą skaitykloje.

Šventė dar nesibaigė. Moksleiviai per dailės pamokas pieš tortą mokyklos vardadieniui, pakvies į meninės saviraiškos pamoką savo draugus ir mokytojus, užsienio kalbomis kurs sveikinimus, leis laikraštėlius. O pabuvojęs mokyklos internetinėje svetainėje kiekvienas galės pasidžiaugti projekto „Pasveikinkim vieni kitus...“ dalyvių sukurtais filmukais-sveikinimais vardadienio proga.

Būti kūrybingiems, puoselėti tradicijas ir mokėti džiaugtis mus įpareigoja Mykolo Karkos vardas.

Loreta Švarlienė, meno vadovė

Daugiau akimirkų mokyklos „Facebook“ paskyroje (žiūrėti)

© 2016. Visos teisės saugomos