Paskutinis liturginių metų sekmadienis skirtas Kristaus Karaliaus šventei. Tradiciškai šios iškilmės išvakarėse Panevėžio krašto ateitininkai rengia ateitininkų Įžodžio šventę.

Šiais metais ji vyko lapkričio 20 dieną Panevėžio Sielovados salės erdvėse, kur susirinko mūsų krašto ateitininkų atstovai. Renginys prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje šv. Mišiomis. Mūsų kuopos moksleivis Arijus Jokubauskas iš jaunučio kandidato tapo jaunutis ateitininkas. Šv. Mišių metu visi įžodininkai: jaunučiai, moksleiviai ir studentė bučiavo savos organizacijos vėliavą, jiems buvo įsegti pašventinti ateitininkų ženkliukai ir juostelės. Po šv. Mišių ateitininkų dvasios globėjas kun. Domingo Avellaneda Cabanillas kalbėjo moksleiviams apie draugystės svarbą, kad tikra draugystė veda į šventumą. Papietavus moksleivių laukė protmūšis „Ko nežino Pakštas...“ ir kiti žaidimai. Vakare moksleivius lietuviškų šokių ir žaidimų pamokyti buvo pakviestas „Raskilos“ ansamblis. Renginys baigėsi 18 val. fejerverku lauke. Taip buvo pasveikinti visi įžodininkai.

Moksleiviai buvo sužavėti, patyrė daug smagių, įdomių ir džiugių akimirkų. Gera bus prisiminti šią linksmą šventę prieškalėdiniame laikotarpyje – Advente, kuris prasidės kitą sekmadienį lapkričio 28-ąją.

 

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja D. Kubilienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos