Kovo 20 dienos rytą mūsų mokykloje veikiančios Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai kartu su kitais Panevėžio krašto ateitininkais rinkosi į PKA ataskaitinę konferenciją ir Knygnešio dienos minėjimą. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje. Po šv. Mišių ateitininkai darnia eisena patraukė link Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namų.

Parapijos namuose skaniai papietavę ėmėmės tolesnių veiklų. Tradiciškai Knygnešio dienos minėjimui kuopos turėjo atlikti namų darbus – iškepti pyragą. Nuo mūsų kuopos buvo paruošti du konditeriniai šedevrai. Šį kartą pasistengė šeštokai: Akvilė patiekė šokoladinį pyragą „Ateities šokoladas“ ir Arijus daug įspūdingų keksiukų pavadinimu „Jaunučių šokis“. Parapijos namuose ant stalų buvo išdėlioti krašto kuopų narių iškepti pyragai. Akis džiaugėsi įvairiaspalviais gaminiais. Kol kuopų nariai žaidė orientacinį žaidimą „Knygnešys“, išrinktoji komisija, kurią sudarė PKA tarybos atstovai bei kelios kuopų globėjos, degustavo pyragus, kad galėtų apdovanoti šauniausiuosius.

Orientacinis žaidimas „Knygnešys“ vyko lauke ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namų pirmame aukšte, nes kituose aukštuose jau apgyvendinti ukrainiečiai. Žaidime globėjos nedalyvavo, tad įspūdžiais dalinosi mūsų kuopos nariai, 6c klasės mokiniai. Labiausiai visus sudomino „Knygnešio“ žaidimas, kuris pasak Evelinos Zinytės „skatino orientaciją, bendradarbiavimą, akylumą ir pastabumą. Žaisti šį žaidimą buvo labai įdomu ir linksma...“. Ją papildo Austėja Varnaitė pasakodama, jog šiame žaidime turėjome su komanda bėgioti ir ieškoti užduočių, suradę bei atlikę užduotį, nunešti įrodymus – užduoties lapelį ir nuotrauką Knygų gavėjui”, nepagautiems žandarų”. Pergale džiaugėsi ir Arijus Jokubauskas bei Akvilė Kiznytė „...nors ir pavargome, įspūdžiai nugalėjo“.

Žaidimui pasibaigus, moksleiviams sugrįžus į parapijos namų salę, buvo apdovanotos komandos, kurios sugebėjo išsisukti nuo „žandarų“ patikros.

Ataskaitinio susirinkimo metu po krašto pirmininkės ataskaitos buvo apdovanoti Panevėžio krašto ateitininkų valdybos nariai, išrinkta nauja taryba. Renkant naują tarybą balsuoti galėjo tik ateitininkai su įžodžiu ir kuopų globėjos. Mūsų kuopa turi vieną narį įžodininką – jaunutį Arijų Jokubauską.

Po rinkimų, buvo apdovanoti konditerinių gaminių autoriai. Mūsų kuopos pyragai buvo įvertinti puikiai, abu autoriai gavo apdovanojimus. Austėja pasakoja: Akvilės Kiznytės pyragas laimėjo premiją kaip Ateitininkų pyragas”, o tikrasis jo pavadinimas buvo Ateities šokoladas”. Arijui „kaip saldumynų mėgėjui, labai patiko tortų ir pyragų degustacija. Skaniausia buvo „Guminukų kapinės“.“ Jis taip pat pasidžiaugė, jog „renginys buvo labai šaunus: sužinojau įdomių dalykų apie knygnešius, Lietuvą, bendravau su naujais žmonėmis ir buvo linksma“.

Popiežius Benediktas XVI apie džiaugsmą yra sakęs, kad tai krikščioniškos patirties šerdis. Džiaugsmas yra svarbus krikščioniškojo tikėjimo grožio ir patikimumo liudijimas. Didelė laimė šiais neramiais laikais, liūdesiu ir nerimu paženklintame pasaulyje išgyventi bendrystės džiaugsmą, buvimo ateitininku džiaugsmą, tikėjimo džiaugsmą. Džiaugiuosi ir aš, kad šioje skubėjimo bei svetimėjančių santykių aplinkoje vis  atsiranda jaunų žmonių, norinčių mokytis gyvenimo džiaugsmo.

Ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos