Kovo 25–26 dienomis Lietuvoje vyko „Maisto banko“ akcija. Šiemet „Maisto bankui“ talkino net 330 organizacijų, viena jų – ateitininkai. Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopa, veikianti mūsų mokykloje, savanoriavo kovo 25 dienos popietę 3 valandas parduotuvėje „Maxima“ („Klevas“). Kuopos ateitininkams savanoriauti padėjo ir pora mūsų mokyklos mokinių: aštuntokas Matas K. ir dešimtokas Faustas D.

Mokiniams, kuriems ši tarnystė buvo pirmą kartą, teko patirti iššūkio skonį, nes aukotojų buvo labai daug, reikėjo sumaniai suktis: mandagiai paprašyti paaukoti „Betliejaus“ valgyklėlei, suskaičiuoti atneštus produktus, sužymėti aukotojų skaičių, sudėlioti prekes į dėžes, mandagiai padėkoti kiekvienam aukotojui. Mokiniai keitėsi kas valandą, o ištvermingiausieji savanoriavo dvi valandas. Ši veikla yra svarbi mokiniui, nes savanorystė yra priemonė susitikti su žmonėmis ir pagerinti savo socialinius įgūdžius, ypač jei mokinukas yra drovus, tai įgyta patirtis leidžia atpažinti vertybes, kurios negali būti matuojamos pinigais, moko atsakomybės jausmo ir supratimo, jei esi krikščionis privalai atlikti kažką svarbaus dėl artimo, dėl tėvynės, dėl visų gerovės.

Ateitininkai savanoriaudami atliepė du iš penkių ateitininkų principus – katalikiškumo bei visuomeniškumo, kurie skelbia, kad ateitininkas turi būti geras katalikas, stengtis gyventi taip, kaip moko Bažnyčia, ir suprasti, kad jis yra visuomenės narys. Jis turi jausti atsakomybę už kitus, žiūrėti visų bendro gėrio ir gerbti kitų teises bei laisves.

Simboliška, kad „Maisto banko“ akcija vyksta Gavėnios laikotarpiu. Tai ypatingas laikas, leidžiantis palikti egoizmą, įsižiūrėjimą į save ir atsigręžti į kitus žmones, kurie šiuo metu išgyvena sunkumus, dalintis su jais savo dvasinėmis ir žemiškosiomis gėrybėmis. Savanorystės veikla primena kaip ateitininkų šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“ įgyvendinti praktiškai.

  Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja D. Kubilienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos