Mūsų mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa dalyvauja PKA projekte „Ne šventieji puodus lipdo“. Balandžio mėnesį prasidėjo antrasis projekto etapas „Mano talentai ir galimybės“, per fizines veiklas skatinantis pritaikyti savo talentus ir galimybes. Vieną iš konkrečių veiklų pasirinkome savanorystės meną. Todėl gegužės 19 dieną ateitininkai ir keli mokyklos aštuntokai vyko savanoriauti į Kaimiškyje esančią Panevėžio gyvūnų globos draugijos prieglaudą.

Atvykus į vietą, mokytoja Aušra Lazdauskienė paskirstė darbus moksleiviams. Vieni grėbė teritoriją, kiti valė langus, treti darbavosi pastato viduje. Komandiniam darbui netrukdė garsus šuniukų lojimas, moksleiviai dirbo ranka rankon, darbas teikė pasitenkinimą ir supratimą, kad Gyvūnų prieglaudos augintiniai turi gyventi švarioje aplinkoje.

Pabaigę tvarkymo darbus, moksleiviai žaidė su šuniukais ir vedžiojo juos Gyvūnų prieglaudos teritorijos erdvėse.

Savanoriaujant atsiskleidė moksleivių gebėjimas savarankiškai atlikti paskirtas užduotis. Veiklos skatino pareigos ir atsakomybės supratimą, kad paskirtą darbą reikia baigti iki galo, gailestingumą paliktiems gyvūnams, supratimą, kad šuniukas ne žaisliukas ir jam nusibodus, negalima jo išmesti į gatvę.

Džiaugiuosi, kad dalis moksleivių savanorystės veikloje pažino ne tik visuomenės problemas: gailestingumo stygių atsikratant gyvūno, išmetant jį į gatvę, bet ir atpažino savo asmenines savybes: gailestingumą, užuojautą nuskriaustajam, savarankiškumą, užsispyrimą (gerąja prasme) užbaigti užduotį, talentą paskatinti kitą moksleivį baigti nepatinkantį darbą iki galo.

Daugeliui moksleivių nepabodo darbas Gyvūnų prieglaudoje, sakė, kad norės dar čia sugrįžti rudenį.

Ateitininkų kuopos globėja D. Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos