Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – 5–10 klasių mokiniai, auklėtojai ir mokytojai dalyvavo mokykloje organizuojamoje pilietinėje iniciatyvoje „Vilties žiedas“. Visi kūrė gėlių žiedus, simbolizuojančius viltį, šilumą, Lietuvos laukų grožį, kurio neteko į tremtį išvežti žmonės.

Vieni mokiniai gamino baltas laukų ramunes, simbolizuojančias viltį, kurią išsaugojo žmonės tremtyje. Kiti mėlynas rugiagėles, siejamas su Ukrainos vėliavos spalvomis, galvodami, kad tos vilties dabar labai reikia ukrainiečių tautai, kovojančiai už savo laisvę.

Visi moksleiviai žiūrėjo dokumentinius filmus, kuriuose atsiminimais dalijasi tremtį išgyvenę mūsų krašto žmonės. Jaudino tai, kad tuos vargus jie patyrė būdami vaikai, bet nepamiršta iki šiol.

Tokios iniciatyvos labai reikalingos jaunimui. Jos primena skaudžią mūsų tautos praeitį, moko vertinti laisvę, ugdo pilietiškumą.

Erika Leiputė-Stundžienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos