Kasdieninių rūpesčių rate bėgame nepakeldami akių, nesusimąstydami, abejingi. Bet būna valandų, priverčiančių atsigręžti į save ir kitus, pajusti šalia esantį…

Gruodžio 22 d. buvome pakviesti į tradicinę Kalėdinę popietę mokyklos darbuotojams. Mokyklos aktų salėje mažieji 2c klasės artistai, kuriems vadovauja mokytoja Loreta Valainienė, parodė spektakliuką pagal H. K. Anderseno pasaką „Bjaurusis ančiukas“.

Prieš žiūrovų akis atsiskleidė jaudinanti bjauriojo ančiuko virtimo puikiąja gulbe istorija. Paukščių kiemo gyventojai niekino ir tyčiojosi iš nedailaus, kitokio negu visi kiti, mažylio, vargo ir kentėjo nelaimėlis, kol pavasarį jis buvo priimtas į nuostabių baltų paukščių būrį. Tas, kuris buvo atstumtas ir niekinamas, tapo gražiąja gulbe.

Mažieji aktoriai įsijautę puikiai atliko savo vaidmenis. Labai gražūs ir įtikinami buvo jų kostiumai, perteikiantys veikėjų charakterius.

Po spektaklio pakalbinti vaikai pasidalino savo išgyvenimais. Štai kelių jų mintys:

Mėta B.(ančiukų mama): „Man labai patiko, kai mums atsistoję labai smarkiai plojo žiūrovai. Nustebino, kad apsiverkė mūsų tikybos mokytoja“.
Sidas S., atlikęs bjauriojo ančiuko vaidmenį: „Patiko, kai visi plojo, o kunigas ir direktorius šypsojosi“.
Emilija K. (vištelė): „Man atrodo, kad kai mes vaidinome, žiūrovai buvo laimingi“.
Vesta Š. (kiemo antis): „Scenoje aš jaučiausi kaip tikra artistė“.

Po spektaklio laikydami rankose šviečiančius žibintus vaikai padainavo dainą „Kalėdų žvakelės“. Atrodė, kad ant visų nusileido neapsakomo gerumo, meilės, atlaidumo šydas. Tvyrojo kalėdinė dvasia…

                      Marijona Geniušienė, mokytoja

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos