Jau ne vieną rudenį, visą rugsėjo mėnesį įvairiausiomis spalvomis mokykloje marginame popierinius medžių lapus, gėles ar kitus ornamentus. Spalvos – tai visa, kas mus supa, visa svarbiausia mūsų patirtis.

Tam, kad galėtume orientuotis, pajusti grožį, kūrybiškai save išreikšti, suvokti kitų žmonių išraišką, kad atpažintume, ar esame saugūs, ar mums negresia pavojus, ar tai, kas mus supa, mums tinka, kad atpažintume tiek savo, tiek kitų išorę ir vidų... Viskam reikalingos spalvos. Spalvos, kaip ir žmonės, turi savo charakterį. Jų jėgą jaučiame intuityviai, todėl apsupame save tais atspalviais, su kuriais mus sieja ryšys, arba tais, į kuriuos norime būti panašūs. Spalio mėnesį mokykla pasipuošia „Džiaugsmo spalvomis“. Tai, ką spalvina mokiniai visą rugsėjo mėnesį, sugula į parodėlę, kad galėtų visa mokyklos bendruomenė pasidžiaugti įvairiaspalviais darbeliais.

„Džiaugsmo spalvos“ – neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Žengiu teisingu keliu“ veikla.

Socialinė pedagogė Jolanta Matiukė© 2016. Visos teisės saugomos