Lapkričio mėnesį 1d, 1e, 2d klasių mokiniai dalyvavo dviejose edukacinėse programose „Piemenėlių žaidimai“ ir „Kitoks akordeonas“, kurios vyko Panevėžio muzikos mokykloje.

Mokiniai buvo supažindinti su lietuvių liaudies instrumentais, jų istorija, tautiniu paveldu. Turėjo galimybę atsigręžti į tautos ištakas ir pagroti visais senoviniais liaudies instrumentais. Kiekvienam vaikui buvo sudarytos sąlygos jų saviraiškai ir meninei iniciatyvai pasireikšti. O juk taip ir atsiskleidžia talentai. Prie viso šito galime prisidėti mes, mokytojai, supažindindami mokinius su plačiu muzikos pasauliu.

 

Mokytoja Aurika Zimblytė-Blansjaar

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos