4c klasės mokiniai sėkmingai baigė nemokamą pamokų su „Minecraft“ paketą – pasaulio pažinimo su „Minecraft“ dešimties pamokų ciklą, kurių metu jungėsi į bendrą virtualų pasaulį su VšĮ „Edukraftas“ mokytoja Agne, kuri kuravo virtualų pasaulį – serverį.

Pradžioje į kompiuterius buvo įrašyta „Minecraft“ platforma. Robotikos užsiėmimų metu, mokytoja Asta Jatužienė supažindino mokinius, kaip prisijungti prie „Minecraft“ edukacinių pasaulių bei kaip valdyti veikėją ir atlikti su juo veiksmus virtualiuose žemėlapiuose. Kiekvienas mokinys turėjo „Edukrafto“ išduotą prisijungimą. Tuomet ZOOM ir kitos įrangos pagalba kartu su mokytoja Agne visi prisijungėme į pamokas ir galėjome pradėti. Pirmųjų pamokų metu mokiniai sutarė dėl pamokos taisyklių, kurių reikėjo laikytis (pvz., įdėmiai klausyti ir sekti mokytojo instrukcijas, griauti galima tik savo statinius). Po trumpo aptarimo mokytoja Agnė teleportavo visus mokinius pas save į fojė (naudojant komandą tp @a lobby area).

Pamokų turinys buvo kuriamas pagal atnaujintą ugdymo programą. Turinį sudarė gamtamokslinis ugdymas. Išsikėlus pamokos uždavinį – detaliau susipažinti su Lietuvos valstybės simboliais ir jų atsiradimo istorija (pamokoje buvo aptariamas Lietuvos herbas, himnas ir Gediminaičių stulpai), – toliau sekė bendri pamokos tikslai: susipažinti su keliais reikšmingiausiais Lietuvos istorijos įvykiais ir asmenybėmis, susieti reikšmingus Lietuvos istorijos įvykius su asmenybėmis, kurios prisidėjo prie Lietuvos valstybės simbolių kūrimo, gebėti įvardinti pagrindinius Lietuvos valstybės simbolius, tobulinti ir modernizuoti mokymą bei mokymąsi, pateikiant mokomąją medžiagą su „Minecraft“ edukacine platforma.

Pamokų metu mokiniai sužinojo ir gebėjo papasakoti, kaip atsirado Lietuvos valstybės simboliai, teisingai sudėliojo įvykius laiko juostoje, padėjo sukurti Tautišką giesmę, sudėliojo herbo dalis.

Buvo remiamasi patyriminio ugdymo metodologija. Pamokos skirtos įtvirtinti pasaulio pažinimo žinias. Pamokų metu vaikai veikė kartu ir bendradarbiavo virtualioje erdvėje. Tokiu būdu buvo ugdomi aukštesnieji mąstymo gebėjimai, nes užduočių atlikimo forma – aplinkos pritaikymas mokymuisi, nuolatinis klausimų kėlimas ir atsakymų paieška, refleksija, įtraukiantis mokymasis (angl. Immersive learning) – leido vaikams kūrybiškai rasti įvairius sprendimus. Po kiekvienos pamokos mokiniai dalinosi, kaip efektyviai sekėsi dirbti pagal mokytojų instrukcijas, kokie buvo nesklandumai. Po aptarimo su mokytoja Agne sutardavome, kaip ir ką daryti tolimesnėse pamokose.

Pamokų metu vaikai ne tik susipažino su „Minecraft: Education Edition“ ir jame esančiais įrankiais, bet ir vykdė virtualias statybas komandose. Tai yra gera praktika mokiniams mokytis pagal pateiktas instrukcijas žaidybinėje aplinkoje. Tikrai buvo įdomu, naudinga bei smagu. Ačiū VŠĮ „Edukraftas“ vadybininkams ir mokytojai Agnei už galimybę dirbti kitaip.

Asta Jatužienė, mokytoja

© 2016. Visos teisės saugomos