Ketvirtadienį, lapkričio 10 dieną, mokykloje lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas ir Panevėžio švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė.

Svečiai domėjosi specialiųjų poreikių mokinių ugdymu, švietimo pagalbos teikimu mokykloje. Vizito metu jie lankėsi pamokose, stebėjo mokinių popamokines veiklas, domėjosi ugdymo erdvėmis mokykloje, bendravo su mokiniais, mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais.

Specialioji pedagogė Birutė Gilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos